49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΡΩΜΕΝΑΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ 12

Κύκλος ή Έλλειψη;

Kandinsky-4.jpg

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος                                                                                                                                                                                                    Εργασία Μαθητών το Παιδικό Παραμύθι "Από το σκοτάδι στο Φως"

Τι είναι κύκλος                                                                                                                                                                                       Τι είναι έλλειψη;

bullet

Α) Ο Κύκλος στην Καθημερινότητα                                                                                                                                                    Α) Αρνητικές συνέπειες της έλλειψης

bullet

Β) Κύκλος ζωής                                                                                                                                                                                    Β) Σχετικά με την πληρότητα του λόγου

bullet

Γ) Τα μεγαλιθικά κυκλικά μνημεία                                                                                                                                                       Γ) Έλλειψη στα Μαθηματικά

bullet

Δ) Τα κυκλικά μοτίβα και οι εικόνες αφθονούν                                                                                                                                    Δ) Η θέση των πλανητικών τροχιών στο διάστημα

bullet

στα λαϊκά πολιτισμικά έθιμα                                                                                                                                                               

bullet

Ε) Ο χορός και η παράδοση                                                                                                                                                                  Ε) Πλανητική κατοικησιμότητα

bullet

Ζ) Η οικογένεια και η παράδοση                                                                                                                                                           Ζ) Τροχιές πλανητών και δορυφόρων Ηλιακού

bullet

                                                                                                                                                                                                                   Συστήματος   σελίδα 2               

bullet

Η) Κοσμογονικοί Μύθοι και Θεωρίες για τον  κύκλο                                                                                                                          Η) Μέτρηση γης στη Γεωγραφία                                        

bullet

Θ) Ορθοδοξία και κύκλος                                                                                                                                                                     Θ) Εφαπτομένη Έλλειψης και εφαρμογές

bullet

Ι)  Εικονογραφικός κύκλος                                                                                                                                                                    Ι) Ο κύκλος και η έλλειψη στο σχέδιο                                 

bullet

Κ) Κύκλος του νερού                                                                                                                                                                            Κ) Προοπτικό κύκλου

bullet

Λ) Μαθηματικά και κύκλος                                                                                                                                                                  Λ) Κύκλος και έλλειψη στη Δομή του ατόμου

bullet

Μ) Κωνική τομή                                                                                                                                                                                  

bullet

Ν) Αστρονομία και κύκλος                                                                                                                                                                   Επίλογος

                                                                                                                                                                                                                        Βιβλιογραφία

 

ΜΑΙΟΣ 2017