49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΗΤΕΥΧΟΣ 12

Πρόλογος  - Τι είναι κύκλος;  -  Τι είναι έλλειψη; Επίλογος  -  Βιβλιογραφία

Τι είναι κύκλος;

*      κύκλος (ο κύκλος των εποχών / βροχών / μουσώνων) περιοδική εμφάνιση φαινομένων ή εκδηλώσεων.

*      σειρά (κύκλος διαλέξεων / μαθημάτων) μια ολοκληρωμένη ενότητα με κοινό θέμα (συνήθως επιστημονικό ή καλλιτεχνικό).

*      κύκλος (διάμετρος / ακτίνα του κύκλου) η κλειστή καμπύλη γραμμή της οποίας κάθε σημείο απέχει το ίδιο από το κέντρο της κύκλος (πιαστείτε από τα χέρια και σχηματίστε κύκλο) οτιδήποτε έχει το σχήμα του.

*      κύκλος (το αεροπλάνο διέγραφε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο) κυκλική κίνηση.

*      κύκλος (συχνάζει σε λογοτεχνικούς κύκλους) σύνολο ατόμων με δεσμούς συγγενικούς, φιλικούς, επαγγελματικούς.

*      κύκλος  σχήμα λόγου κατά το οποίο μια πρόταση ή περίοδος τελειώνει με τη λέξη με την οποία αρχίζει.

*      κύκλος γνωριμιών (έχει μεγάλο κύκλο) το σύνολο των γνωριμιών κάποιου

 

kyklos epoxvn

Κύκλος των εποχών