49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΗΤΕΥΧΟΣ 12

Πρόλογος  - Τι είναι κύκλος;  -  Τι είναι έλλειψη; Επίλογος  -  Βιβλιογραφία

Επίλογος

   Μελετώντας την  ετυμολογία του κύκλου και της έλλειψης, αλλά και  τι συναντάμε στη φύση, ανακαλύψαμε παίρνοντας διάφορα παραδείγματα ότι  στον μικρόκοσμο και στο μακρόκοσμο αλλά και στη διατύπωση των λέξεων τίποτε δεν είναι σίγουρα κύκλος ή έλλειψη με τον στενό  μαθηματικό ορισμό. Βέβαια ο άνθρωπος στις κατασκευές του προσπάθησε να φτιάξει το τέλειο, δηλαδή τον κύκλο. Όμως ακόμη και τότε για αισθητικούς κυρίως λόγους ξέφευγε από την τελειότητα.  Άρα για τα μαθηματικά για το τι συναντάμε στη φύση, σωστότερο θα ήταν να πούμε κλειστή καμπύλη γραμμή.

Τέλος ας διαβάσουμε λίγους στίχους από τον Όμηρο Ιλιάδα Ε 720 -732

ἣ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους
Ἥρη πρέσβα θεὰ θυγάτηρ μεγάλοιο Κρόνοιο:
Ἥβη δ᾿ ἀμφ᾿ ὀχέεσσι θοῶς βάλε καμπύλα κύκλα
χάλκεα ὀκτάκνημα σιδηρέῳ ἄξονι ἀμφίς.
τῶν ἤτοι χρυσέη ἴτυς ἄφθιτος, αὐτὰρ ὕπερθε

χάλκε᾿ ἐπίσσωτρα προσαρηρότα, θαῦμα ἰδέσθαι:
πλῆμναι δ᾿ ἀργύρου εἰσὶ περίδρομοι ἀμφοτέρωθεν:
δίφρος δὲ χρυσέοισι καὶ ἀργυρέοισιν ἱμᾶσιν
ἐντέταται, δοιαὶ δὲ περίδρομοι ἄντυγές εἰσι.
τοῦ δ᾿ ἐξ ἀργύρεος ῥυμὸς πέλεν: αὐτὰρ ἐπ᾿ ἄκρῳ

δῆσε χρύσειον καλὸν ζυγόν, ἐν δὲ λέπαδνα
κάλ᾿ ἔβαλε χρύσει': ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν Ἥρη
ἵππους ὠκύποδας, μεμαυῖ᾿ ἔριδος καὶ ἀϋτῆς

Περιγραφή των στίχων. Τοιχογραφία από τα ανάκτορα της Τίρυνθας.