49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΗΤΕΥΧΟΣ 12

Πρόλογος  - Τι είναι κύκλος;  -  Τι είναι έλλειψη; Επίλογος  -  Βιβλιογραφία

Τι είναι η έλλειψη;

bullet

*      ανυπαρξία (η έλλειψη χώρων στάθμευσης κάνει ακόμα πιο έντονα τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην πόλη μας) το να μην υπάρχει εν μέρει ή ολικά κάτι αναγκαίο.

bullet

*      ανεπάρκεια (έλλειψη τροφίμων) το να μην υπάρχει κάτι στην αναγκαία ποσότητα.

bullet

*      έλλειψη (γεωμετρική έλλειψη) επίπεδη καμπύλη που χαρακτηρίζεται από το σταθερό άθροισμα των αποστάσεων κάθε σημείου της από δύο σταθερά σημεία που ονομάζονται εστίες.

bullet

*      βραχυλογία (έλλειψη του ρήματος / του υποκειμένου / του αντικειμένου) το σχήμα λόγου που συνίσταται στην παράλειψη των ευκόλως εννοουμένων λέξεων μιας πρότασης χάριν συντομίας.

bullet

*      έλλειψη (γραπτό / υποψήφιος με πολλές ελλείψεις) το να λείπει κάτι από πρόσωπο ή πράγμα.