49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΗΤΕΥΧΟΣ 12ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ

Ζ) Τροχιές πλανητών και δορυφόρων ηλιακού συστήματος

Ερμής

Χαρακτηριστικά τροχιάς

Mercury Globe-MESSENGER mosaic centered at 0degN-0degE.jpg

Αφήλιο

69.816.900 χλμ.
(0,466697 AU)

Περιήλιο

46.001.200 χλμ.,
(0,307499 AU)

Ημιάξονας τροχιάς

57.909.100 χλμ.,
(0,387098 AU)

Εκκεντρότητα

0,205630

Περίοδος περιφοράς

87,929 ημέρες
(0,2408 έτη)

Συνοδική περ. Περιφοράς

115,88 ημέρες

Μέση τροχιακή ταχύτητα

47,87 χλμ./δευτ.
172.332 χλμ./ώρα

Μέση ανωμαλία

174,796°

Κλίση τροχιάς

7,005°(ως προς την Εκλειπτική),
3,38°(ως προς τον
 Ηλιακό ισημερινό)

Δορυφόροι

-

 

Αφροδίτη

Χαρακτηριστικά τροχιάς

Venus-real color.jpg

Αφήλιο

108.942.109 χλμ.,
(0,72823128 AU)

Περιήλιο

107.476.259 χλμ.,
(0,7184327 AU)

Ημιάξονας τροχιάς

108.208.930 χλμ.,
(0,723332 AU)

Εκκεντρότητα

0,0068

Περίοδος περιφοράς

224,700 ημέρες,
(0,6152 έτη)

Συνοδική περ. Περιφοράς

583,92 ημέρες

Μέση τροχιακή ταχύτητα

35,02 χλμ./δευτ.,
126.072 χλμ./ώρα

Μέση ανωμαλία

50,44675°

Κλίση τροχιάς

3,39471°(ως προς την Εκλειπτική),
3,86°(ως προς τον
 Ηλιακό ισημερινό)

Δορυφόροι

 

Γη

Χαρακτηριστικά τροχιάς

The Earth seen from Apollo 17.jpg

Αφήλιο

152.098.232 χλμ.
(1,01671388 AU)

Περιήλιο

147.098.290 χλμ.
(0,98329134 AU)

Ημιάξονας τροχιάς

149.598.261 χλμ.
(1,00000261 AU)

Εκκεντρότητα

0,01671123

Περίοδος περιφοράς

365,256363004 ημέρες
(1,000017421 έτη)

Περιφέρεια τροχιάς

0,940Tm
(6.282,84 AU)

Μέση τροχιακή ταχύτητα

29,78 χλμ./δευτ.
107.280 χλμ./ώρα

Μέση ανωμαλία

357,51716°

Κλίση τροχιάς

0,00005°(ως προς την Εκλειπτική)
7,155° (ως προς τον
 Ηλιακό ισημερινό)

Δορυφόροι

1 φυσικός (Σελήνη)
8,300+ τεχνητοί

 

Σελήνη

Χαρακτηριστικά τροχιάς

Full Moon Luc Viatour.jpg

Απόγειο

406.740 km

Περίγειο

356.410 km

Μεγάλος Ημιάξονας τροχιάς

384.400 km 

Εκκεντρότητα

0,0554

Περίοδος περιφοράς

27,321 66155 d
(27 d 7 h 43.2 min)

Συνοδική περ. Περιφοράς

29,530 588 d
(29 d 12 h 44.0 min)

Μέση τροχιακή ταχύτητα

1,022 km/s

Μέση ανωμαλία

 

Κλίση τροχιάς

5,1454°

 

Άρης

Χαρακτηριστικά τροχιάς

Water ice clouds hanging above Tharsis PIA02653.jpg

Αφήλιο

249.209.300 χλμ.
(1,665861 AU)

Περιήλιο

206.669.000 χλμ
(1,381497 AU)

Ημιάξονας τροχιάς

227.939.100 χλμ.
(1,523679 AU)

Εκκεντρότητα

0,093315

Περίοδος περιφοράς

686,971 ημέρες
(1,8808 έτη)

Συνοδική περ. Περιφοράς

779,96 ημέρες
(2,135 έτη)

Μέση τροχιακή ταχύτητα

24,077 χλμ./δευτ.
86.677,2 χλμ./ώρα

Μέση ανωμαλία

19,3564°

Κλίση τροχιάς

1,85061°(ως προς την Εκλειπτική),
5,65°(ως προς τον
 Ηλιακό ισημερινό)

Δορυφόροι

2 φυσικοί (Φόβος, Δείμος)

 

Δορυφόροι

Φόβος

Δείμος

 

Φόβος

Δείμος

Χαρακτηριστικά τροχιάς

Ημιάξονας τροχιάς

9.377,2 Km

23.460 Km

Εκκεντρότητα

0,0151

0,0002

Περίοδος περιφοράς

0,31891023 ημέρες

1,26244 ημέρες

Κλίση

1,093° (προς τον Ισημερινό του Άρη)

0,93° (προς τον Ισημερινό του Άρη)

 

Δίας

Χαρακτηριστικά τροχιάς

Δίας, ο Γίγαντας των πλανητών

Αφήλιο

816.520.800 km
(5,458104 AU)

Περιήλιο

740.573.600 km
(4,950429 AU)

Ημιάξονας τροχιάς

778.547.200 km
(5,204267 AU)

Εκκεντρότητα

0,048775

Περίοδος περιφοράς

4.331,572 ημέρες
(11,85920 χρόνια)

Συνοδική περ. Περιφοράς

398,88 ημέρες

Μέση τροχιακή ταχύτητα

13,07 km/s

Κλίση τροχιάς

1,305° ως προς την Εκλειπτική
6,09° ως προς τον
 Ηλιακόισημερινό

Μήκος του ανερχόμενου σημείου

100,492°

Όρισμα του περιηλίου

275,066°

Δορυφόροι

67

Οι δορυφόροι του Δία έχουν τοποθετηθεί με βάση την περίοδο περιφοράς. Οι δορυφόροι, των οποίων το όνομα είναι έντονο, έχουν σφαιρικό ή σχεδόν σφαιρικό σχήμα. Ενώ οι ακανόνιστοι δορυφόροι έχουν σκιαστεί με ανοιχτό γκρι όταν έχουν ορθή φορά και με σκούρο γκρι όταν έχουν ανάδρομη φορά.

Δορυφόροι του Δία

Όνομα

Εικόνα

Διάμετρος
(χλμ)

Ημιάξονας τροχιάς
(χλμ)

Περίοδος περιφοράς
(ημέρες)

Κλίση (°)

Εκκεντρότητα

Ομάδα

Μήτις

Metis.jpg

~43
(60Χ40Χ34)

127.690

0,294780

0,06°

0,00002

Εσωτερικός

Αδράστεια

Adrastea.jpg

~16,4 (20Χ16Χ14)

128.690

0,29826

0,03°

0,0015

Εσωτερικός

Αμάλθεια

Amalthea PIA02532.png

~167 (250Χ146Χ128)

181.366

0,49817943

0,374°

0,0032

Εσωτερικός

Θήβη

Thebe.jpg

~98,6 (116Χ98Χ84)

221.889

0,674536

1,076°

0,0175

Εσωτερικός

Ιώ

Io highest resolution true color.jpg

3.642,6 (3,660.0Χ3,637.4
Χ3,630.6)

421.700

+1,769137786

0,050°

0,0041

Δορυφόροι Γαλιλαίου

Ευρώπη

Europa-moon.jpg

3.121,6

671.034

+3,551181041

0,471°

0,0094

Δορυφόροι Γαλιλαίου

Γανυμήδης

Ganymede g1 true.jpg

5.262,4

1.070.412

+7,15455296

0,204°

0,0011

Δορυφόροι Γαλιλαίου

Καλλιστώ

Callisto.jpg

4.820,6

1.882.709

+16,6890184

0,205°

0,0074

Δορυφόροι Γαλιλαίου

Θεμιστώ

 

8

7.393.216

+129,87

45,762°

0,2115

Θεμιστώ

Λήδα

 

16

11.187.781

+241,75

27,562°

0,1673

Ομάδα Ιμαλίας

Ιμαλία

Ιμαλία Σελέστια.jpg

170

11.451.971

+250,37

30,486°

0,1513

Ομάδα Ιμαλίας

Λυσιθέα

 

36

11.740.560

+259,89

27,006°

0,1322

Ομάδα Ιμαλίας

Ελάρα

Elara (moon).jpg

86

11.778.034

+261,14

29,691°

0,1948

Ομάδα Ιμαλίας

Δία

 

4

12.570.424

+287,93

27,584°

0,2058

Ομάδα Ιμαλίας

Καρπώ

Carpo.png

3

17.144.873

+458,62

56,001°

0,2735

Καρπώ

S/2003 J 12

 

1

17.739.539

−482,69

142,680°

0,4449

 

Ευπορία

 

2

19.088.434

−538,78

144,694°

0,0960

Ομάδα Ανάγκης

S/2003 J 3

 

2

19.621.780

−561,52

146,363°

0,2507

Ομάδα Ανάγκης

S/2003 J 18

 

2

19.812.577

−569,73

147,401°

0,1569

Ομάδα Ανάγκης

S/2011 J 1

 

1

20.155.290

−582,22

162,8°

0,2963

?

S/2010 J 2

 

1

20.307.150

−588,1

150,4°

0,307

Ομάδα Ανάγκης?

Θελξινόη

 

2

20.453.753

−597,61

151,292°

0,2684

Ομάδα Ανάγκης

Ευάνθη

 

3

20.464.854

−598,09

143,409°

0,2000

Ομάδα Ανάγκης

Ελίκη

 

4

20.540.266

−601,40

154,586°

0,1374

Ομάδα Ανάγκης

Ορθωσία

 

2

20.567.971

−602,62

142,366°

0,2433

Ομάδα Ανάγκης

Ιοκάστη

 

5

20.722.566

−609,43

147,248°

0,2874

Ομάδα Ανάγκης

S/2003 J 16

 

2

20.743.779

−610,36

150,769°

0,3184

Ομάδα Ανάγκης

Πραξιδίκη

 

7

20.823.948

−613,90

144,205°

0,1840

Ομάδα Ανάγκης

Αρπαλύκη

 

4

21.063.814

−624,54

147,223°

0,2440

Ομάδα Ανάγκης

Μνήμη

 

2

21.129.786

−627,48

149,732°

0,3169

Ομάδα Ανάγκης

Ερμίππη

 

4

21.182.086

−629,81

151,242°

0,2290

Ομάδα Ανάγκης?

Θυώνη

 

4

21.405.570

−639,80

147,276°

0,2525

Ομάδα Ανάγκης

Ανάγκη

 

28

21.454.952

−642,02

151,564°

0,3445

Ομάδα Ανάγκης

Έρση

 

2

22.134.306

−672,75

162,490°

0,2379

Ομάδα Κάρμης

Αίτνη

 

3

22.285.161

−679,64

165,562°

0,3927

Ομάδα Κάρμης

Καλή

 

2

22.409.207

−685,32

165,378°

0,2011

Ομάδα Κάρμης

Ταϋγέτη

 

5

22.438.648

−686,67

164,890°

0,3678

Ομάδα Κάρμης

S/2003 J 19

 

2

22.709.061

−699,12

164,727°

0,1961

Ομάδα Κάρμης

Χαλδήνη

 

4

22.713.444

−699,33

167,070°

0,2916

Ομάδα Κάρμης

S/2003 J 15

 

2

22.720.999

−699,68

141,812°

0,0932

Ομάδα Κάρμης?

S/2003 J 10

 

2

22.730.813

−700,13

163,813°

0,3438

Ομάδα Κάρμης

S/2003 J 23

 

2

22.739.654

−700,54

148,849°

0,3930

Ομάδα Πασιφάης

Ερινόμη

 

3

22.986.266

−711,96

163,737°

0,2552

Ομάδα Κάρμης

Αοιδή

 

4

23.044.175

−714,66

160,482°

0,6011

Ομάδα Πασιφάης

Καλλιχόρη

 

2

23.111.823

−717,81

164,605°

0,2041

Ομάδα Κάρμης

Καλύκη

 

5

23.180.773

−721,02

165,505°

0,2139

Ομάδα Κάρμης

Κάρμη

 

46

23.197.992

−721,82

165,047°

0,2342

Ομάδα Κάρμης

Καλλιρρόη

 

9

23.214.986

−722,62

139,849°

0,2582

Ομάδα Πασιφάης

Ευρυδόμη

 

3

23.230.858

−723,36

149,324°

0,3769

Ομάδα Πασιφάης

S/2011 J 2

 

1

23.329.710

−725,06

151,8°

0,3867

Ομάδα Πασιφάης

Πασιθέα

 

2

23.307.318

−726,93

165,759°

0,3288

Ομάδα Κάρμης

S/2010 J 1

 

2

23.314.335

−723,2

163,2°

0,320

Ομάδα Πασιφάης

Κόρη

 

2

23.345.093

−776,02

137,371°

0,1951

Ομάδα Πασιφάης

Κυλλήνη

 

2

23.396.269

−731,10

140,148°

0,4115

Ομάδα Πασιφάης

Ευκελάδη

 

4

23.483.694

−735,20

163,996°

0,2828

Ομάδα Κάρμης

S/2003 J 4

 

2

23.570.790

−739,29

147,175°

0,3003

Ομάδα Πασιφάης

Πασιφάη

 

60

23.609.042

−741,09

141,803°

0,3743

Ομάδα Πασιφάης

Ηγεμόνη

 

3

23.702.511

−745,50

152,506°

0,4077

Ομάδα Πασιφάης

Αρχή

 

3

23.717.051

−746,19

164,587°

0,1492

Ομάδα Κάρμης

Ισονόη

 

4

23.800.647

−750,13

165,127°

0,1775

Ομάδα Κάρμης

S/2003 J 9

 

1

23.857.808

−752,84

164,980°

0,2761

Ομάδα Κάρμης

S/2003 J 5

 

4

23.973.926

−758,34

165,549°

0,3070

Ομάδα Κάρμης

Σινώπη

 

38

24.057.865

−762,33

153,778°

0,2750

Ομάδα Πασιφάης

Σπονδή

 

2

24.252.627

−771,60

154,372°

0,4431

Ομάδα Πασιφάης

Αυτονόη

 

4

24.264.445

−772,17

151,058°

0,3690

Ομάδα Πασιφάης

Μεγακλείτη

 

5

24.687.239

−792,44

150,398°

0,3077

Ομάδα Πασιφάης

S/2003 J 2

 

2

30.290.846

−1.077,02

153,521°

0,1882

 

052.jpg

 

Κρόνος

Χαρακτηριστικά τροχιάς

Ο Πλανήτης Κρόνος σε φυσικά χρώματα.

Αφήλιο

1.513.325.783 km
(10,11595804 AU)

Περιήλιο

1.353.572.956 km
(9,04807635 AU)

Ημιάξονας τροχιάς

1.433.449.370 km
(9,5820172 AU)

Εκκεντρότητα

0,055723219

Περίοδος περιφοράς

10.832,327 ημέρες
(29,657296 χρόνια)

Συνοδική περ. Περιφοράς

378,09 ημέρες

Μέση τροχιακή ταχύτητα

9,69 km/s

Κλίση τροχιάς

2,485240° ως προς την Εκλειπτική
5,51° ως προς τον
 Ηλιακό ισημερινό

Μήκος του ανερχόμενου σημείου

113,642811°

Όρισμα του περιηλίου

336,013862°

Δορυφόροι

62

Πίνακας δορυφόρων

Saturn-map.jpg

Οι δορυφόροι του Κρόνου έχουν τοποθετηθεί με βάση την περίοδο περιφοράς. Οι δορυφόροι, των οποίων το όνομα είναι έντονο, έχουν σφαιρικό ή σχεδόν σφαιρικό σχήμα. Ενώ οι ακανόνιστοι δορυφόροι (μετά από τον Ιαπετό) έχουν σκιαστεί με ανοιχτό γκρι όταν έχουν ορθή φορά και με σκούρο γκρι όταν έχουν ανάδρομη φορά.

Όνομα

Εικόνα

Διάμετρος
(
χλμ)

Ημιάξονας τροχιάς
(
χλμ)

Περίοδος περιφοράς
(
ημέρες)

Κλίση (°)

Εκκεντρότητα

Ομάδα

S/2009 S 1

PIA11665 moonlet in B Ring.jpg

≈ 0,3

≈ 117.000

≈ 0,47

 

 

outer B Ring

Πάνας

Pan side view.jpg

30 (35Χ35Χ23)

133.584

+0,57505

0,001°

0,000035

Εσωτερικός

Δάφνις

PIA06237.jpg

6 − 8

136.505

+0,59408

≈ 0°

≈ 0

Εσωτερικός

Άτλας

Cassini Atlas N00084634 CL.png

31 (46Χ38Χ19)

137.670

+0,60169

0,003°

0,0012

Εσωτερικός

Προμηθέας

Prometheus - Voyager 2.jpg

86 (119Χ87Χ61)

139.380

+0,61299

0,008°

0,0022

Εσωτερικός

Πανδώρα

Pandora PIA07632.jpg

81 (103Χ80Χ64)

141.720

+0,62850

0,050°

0,0042

Εσωτερικός

Επιμηθέας

PIA09813 Epimetheus S. polar region.jpg

113 (135Χ108Χ105)

151.422

+0,69433

0,335°

0,0098

Εσωτερικός

Ιανός

Janus - Voyager 2.jpg

179 (193Χ173Χ137)

151.472

+0,69466

0,165°

0,0068

Εσωτερικός

Αιγαίων

Aegaeon (2008 S1).jpg

≈ 0,5

167.500

+0,80812

0,001°

0,0002

G-ring moonlet

Μίμας

Mimas moon.jpg

397 (415Χ394Χ381)

185.404

+0,942422

1,566°

0,0202

Κύρια ομάδα

Μεθώνη

N00163251.jpg

≈ 3

194.440

+1,00957

0,007°

0,0001

Ομάδα Αλκυονίδων

Ανθή

N00160284.jpg

≈ 2

197.700

+1,03650

0,1°

0,001

Ομάδα Αλκυονίδων

Παλλήνη

N00163156.jpg

4

212.280

+1,15375

0,181°

0,0040

Ομάδα Αλκυονίδων

Εγκέλαδος

 

504 (513Χ503Χ497)

237.950

+1,370218

0,010°

0,0047

Κύρια ομάδα

Τηθύς

Tethys PIA07738.jpg

1.066 (1081Χ1062Χ1055)

294.619

+1,887802

0,168°

0,0001

Κύρια ομάδα

Τελεστώ

Telesto cassini closeup.jpg

24 (29Χ22Χ20)

294.619

+1,887802

1,158°

0

Κύρια ομάδα

Καλυψώ

Calypso image PIA07633.jpg

21 (30Χ23Χ14)

294.619

+1,887802

1,473°

0

Κύρια ομάδα

Διώνη

Dione3 cassini big.jpg

1.123 (1128Χ1122Χ1121)

377.396

+2,736915

0,002°

0,0022

Κύρια ομάδα

Ελένη

Cassini Helene N00086698 CL.jpg

33 (36Χ32Χ30)

377.396

+2,736915

0,212°

0,0022

Κύρια ομάδα

Πολυδεύκης

Polydeuces.jpg

3,5

377.396

+2,736915

0,177°

0,0192

Κύρια ομάδα

Ρέα

Rhea (moon) from Voyager 1.jpg

1.529 (1535Χ1525Χ1526)

527.108

+4,518212

0,327°

0,001258

Κύρια ομάδα

Τιτάνας

Titan in natural color Cassini.jpg

5.151

1.221.930

+15,94542

0,3485°

0,0288

Κύρια ομάδα

Υπερίων

Hyperion true.jpg

292 (360Χ280Χ225)

1.481.010

+21,27661

0,568°

0,123006

Κύρια ομάδα

Ιαπετός

 

1.472 (1494Χ1498Χ1425)

3.560.820

+79,3215

7,570°

0,028613

Κύρια ομάδα

Κίβιουκ

 

≈ 16

11.294.800

+448,16

49,087°

0,3288

ομάδα Ινουίτ

Ίτζιρακ

 

≈ 12

11.355.316

+451,77

50,212°

0,3161

ομάδα Ινουίτ

Φοίβη

Phoebe cassini.jpg

220 (230Χ220Χ210)

12.869.700

−545,09

173,047°

0,156242

Νορβηγική ομάδα

Παάλιακ

 

≈ 22

15.103.400

+692,98

46,151°

0,3631

ομάδα Ινουίτ

Σκάθι

 

≈ 8

15.672.500

−732,52

149,084°

0,246

Νορβηγική ομάδα

Αλμπιόριξ

 

≈ 32

16.266.700

+774,58

38,042°

0,477

Γαλατική ομάδα

S/2007 S 2

 

≈ 6

16.560.000

−792,96

176,68°

0,2418

Νορβηγική ομάδα

Μπέβιονν

 

≈ 6

17.153.520

+838,77

40,484°

0,333

Γαλατική ομάδα

Ερριάπους

 

≈ 10

17.236.900

+844,89

38,109°

0,4724

Γαλατική ομάδα

Σκολλ

Skoll from Cassini.jpg

≈ 6

17.473.800

−862,37

155,624°

0,418

Νορβηγική ομάδα

Σίαρνακ

 

≈ 40

17.776.600

+884,88

45,798°

0,24961

ομάδα Ινουίτ

Τάρκεκ

 

≈ 7

17.910.600

+894,86

49,904°

0,1081

ομάδα Ινουίτ

S/2004 S 13

 

≈ 6

18.056.300

−905,85

167,379°

0,261

Νορβηγική ομάδα

Γκρέιπ

 

≈ 6

18.065.700

−906,56

172,666°

0,3735

Νορβηγική ομάδα

Χυρρόκκιν

 

≈ 8

18.168.300

−914,29

153,272°

0,3604

Νορβηγική ομάδα

Τζαρνσάξα

 

≈ 6

18.556.900

−943,78

162,861°

0,1918

Νορβηγική ομάδα

Τάρβος

Tarvos from Cassini.jpg

≈ 15

18.562.800

+944,23

34,679°

0,5305

Γαλατική ομάδα

Μουντιλφάρι

 

≈ 7

18.725.800

−956,70

169,378°

0,198

Νορβηγική ομάδα

S/2006 S 1

 

≈ 6

18.930.200

−972,41

154,232°

0,1303

Νορβηγική ομάδα

S/2004 S 17

 

≈ 4

19.099.200

−985,45

166,881°

0,226

Νορβηγική ομάδα

Μπέργκελμιρ

 

≈ 6

19.104.000

−985,83

157,384°

0,152

Νορβηγική ομάδα

Νάρβι

 

≈ 7

19.395.200

−1.008,45

137,292°

0,320

Νορβηγική ομάδα

Σούττουνγκρ

 

≈ 7

19.579.000

−1.022,82

174,321°

0,131

Νορβηγική ομάδα

Χάτι

 

≈ 6

19.709.300

−1.033,05

163,131°

0,291

Νορβηγική ομάδα

S/2004 S 12

 

≈ 5

19.905.900

−1.048,54

164,042°

0,396

Νορβηγική ομάδα

Φαρμπάουτι

 

≈ 5

19.984.800

−1.054,78

158,361°

0,209

Νορβηγική ομάδα

Θρυμρ

 

≈ 7

20.278.100

−1.078,09

174,524°

0,453

Νορβηγική ομάδα

Εγκίρ

 

≈ 6

20.482.900

−1.094,46

167,425°

0,237

Νορβηγική ομάδα

S/2007 S 3

 

≈ 5

20.518.500

≈ −1.100

177,22°

0,130

Νορβηγική ομάδα

Μπέστλα

 

≈ 7

20.570.000

−1.101,45

147,395°

0,77

Νορβηγική ομάδα

S/2004 S 7

 

≈ 6

20.576.700

−1.101,99

165,596°

0,5299

Νορβηγική ομάδα

S/2006 S 3

 

≈ 6

21.076.300

−1.142,37

150,817°

0,4710

Νορβηγική ομάδα

Φένριρ

 

≈ 4

21.930.644

−1.212,53

162,832°

0,131

Νορβηγική ομάδα

Σούρτουρ

 

≈ 6

22.288.916

−1.242,36

166,918°

0,3680

Νορβηγική ομάδα

Κάρι

 

≈ 7

22.321.200

−1.245,06

148,384°

0,3405

Νορβηγική ομάδα

Υμίρ

 

≈ 18

22.429.673

−1.254,15

172,143°

0,3349

Νορβηγική ομάδα

Λόγκι

 

≈ 6

22.984.322

−1.300,95

166,539°

0,1390

Νορβηγική ομάδα

Φορντζότ

 

≈ 6

24.504.879

−1.432,16

167,886°

0,186

Νορβηγική ομάδα

 Μη επιβεβαιωμένοι δορυφόροι

  Τα παρακάτω αντικείμενα, τα οποία παρατηρήθηκαν από την διαστημοσυσκευή Κασσίνι, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν είναι συμπαγή σώματα. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη εάν είναι πραγματικοί δορυφόροι ή εάν είναι μάζες μέσα στον δακτύλιο F.

Όνομα

Εικόνα

Διάμετρος (km)

Ημιάξονας Τροχιάς (km)

Τροχιακή περίοδος (ημ.)

S/2004 S 6

S2004 S6.jpg

≈ 3–5

140.130

+0,61801

S/2004 S 3/S 4

S2004 S 3 - PIA06115.png

≈ 3−5

≈ 140.300

≈ +0,619

Ανεπίσημοι μικροί δορυφόροι έλικες

Τα παρακάτω τρία σώματα είναι δορυφόροι έλικες του Κρόνου, οι οποίοι όμως δεν έχουν επίσημα θεωρηθεί δορυφόροι του Κρόνου και ούτε έχουν ακόμα επίσημα ονόματα.

Προσωρινό Όνομα

Εικόνα

Διάμετρος
(
χλμ)

Ημιάξονας τροχιάς
(
χλμ)

Περίοδος περιφοράς
(
ημέρες)

Κλίση (°)

Εκκεντρότητα

Ομάδα

Έρχαρτ

 

≈ 1

 

 

 

 

Εσωτερικό μέρος δακτυλίου A

Μπλεριό

Bleriot (moon).jpg

≈ 1

 

 

 

 

Εσωτερικό μέρος δακτυλίου A

Σάντος-Ντουμόν

Santos-Dumont propeller.jpg

≈ 1

 

 

 

 

Εσωτερικό μέρος δακτυλίου A

Ανώνυμος

A ring propeller and unseen moon.jpg

0,3

 

 

 

 

Εξωτερικό μέρος δακτυλίου Β

Υποθετικοί δορυφόροι

  Οι δύο παρακάτω δορυφόροι, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν από δύο διαφορετικούς αστρονόμους δεν έχουν εντοπιστεί ξανά από τότε. Υπάρχει η πιθανότητα να είναι το ίδιο αντικείμενο αφού όπως ειπώθηκε και οι δύο έχουν τροχιά ανάμεσα στον Τιτάνα και στον Υπερίωνα. Αλλά το πιο πιθανό είναι να μην υπάρχουν.

  Ο Χείρων, ο οποίος υποτίθεται ότι ανακαλύφθηκε από τον Hermann Goldschmidt το 1861 αλλά δεν έχει ξαναεντοπιστεί από τότε.

  Η Θέμις, η οποία υποτίθεται ότι ανακαλύφθηκε από τον William Pickering το 1905 και ούτε αυτή έχει ξαναεντοπιστεί από τότε.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ