49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΗΤΕΥΧΟΣ 12ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΚΛΟΣ

Ζ) Η οικογένεια και η παράδοση 

  Η οικογένεια αποτελεί έναν μικρότερο κύκλο. Οι βέρες συμβολίζουν τις δυνατότητές του. Το άτομο, ως απομονωμένο σημείο, ενώνεται με ένα δεύτερο για να δημιουργήσουν ένα τρίτο, φτιάχνοντας έτσι το πρώτο γεωμετρικό σχήμα: Ένα τρίγωνο, του οποίου τα σημεία μπορούν να καθορίσουν την περιφέρεια του κύκλου. 

 

beres_2

 

  Ένα δέντρο μεγαλώνει ομόκεντρα, σε στάδια, και κάθε δαχτυλίδι της ανάπτυξής τού οδηγεί στο επόμενο. Έτσι και το δαχτυλίδι της οικογένειας περικυκλώνεται από τον μεγαλύτερο δακτύλιο της κοινότητας, η κοινότητα προσχωρεί στον μεγαλύτερο δακτύλιο της φυλής και η φυλή στον μεγαλύτερο δακτύλιο του είδους. Αλλά γιατί να σταματήσουμε εδώ; Τα είδη ενώνονται στον μεγαλύτερο δακτύλιο της βιόσφαιρας και όλη η ζωή είναι ιερή. Αυτή η αρχέγονη ενότητα αποτελεί την ουσία και τον πυρήνα του μονοθεϊσμού. Είναι το βασικό φως της πνευματικότητας σε πολλές μορφές.