49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΗΤΕΥΧΟΣ 12ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΚΛΟΣ

Μ) Κωνική τομή

 Ονομάζεται μία καμπύλη που προκύπτει από την τομή κώνου και επιπέδου, ή ακριβέστερα, από την τομή ενός επιπέδου με δύο ίσες ορθές άπειρες κωνικές επιφάνειες που έχουν κοινό άξονα και συνδέονται στην κορυφή τους (ο ένας κώνος εφαρμόζει "αναποδογυρισμένος" πάνω στην κορυφή του άλλου). Όλες οι καμπύλες το πολύ δεύτερης τάξης στο επίπεδο είναι κωνικές τομές.

Conic_sections_2

Εξίσωση Κύκλου

Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και C ο κύκλος με κέντρο το σημείο O(0,0) και ακτίνα ρ.

Γνωρίζουμε από τη Γεωμετρία ότι ένα σημείο M(x,y) ανήκει στον κύκλο C, αν και μόνο αν απέχει από το κέντρο του Ο απόσταση ίση με ρ, δηλαδή, αν και μόνο αν ισχύει: (ΟΜ)  =ρ (1)

 

Εικόνα

  Άρα, ο κύκλος με κέντρο το σημείο O(0,0) και ακτίνα ρ έχει εξίσωση

Εικόνα

Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι οι συντεταγμένες των σημείων του κύκλου και μόνο αυτές επαληθεύουν την εξίσωση.

Για παράδειγμα, ο κύκλος με κέντρο το σημείο Ο(0,0) και ακτίνα ρ=1 έχει εξίσωση x2 + y2 =1 .  Ο κύκλος αυτός λέγεται  μοναδιαίος κύκλος.

Παραμετρικές Εξισώσεις Κύκλου

Εικόνα

Εικόνα

  Οι εξισώσεις αυτές λέγονται παραμετρικές εξισώσεις του κύκλου C.

Εφαπτομένη Κύκλου

Εικόνα

  Έστω ε η εφαπτομένη του κύκλου C: x2 + y 2 = ρ2 σε ένα σημείο του A(x1,y1) .    Γνωρίζουμε από τη Γεωμετρία ότι ένα σημείο M(x,y) ανήκει στην ε, αν και μόνο αν

 Εικόνα 

   Η εφαπτομένη του κύκλου x2 + y 2 = ρ2 στο σημείο του A(x1,y1) έχει εξίσωση

Εικόνα

Η Εξίσωση X2 + y2 + Ax +By + Γ =0

 

Εικόνα

Κάθε κύκλος έχει εξίσωση της μορφής

Εικόνα
και αντιστρόφως κάθε εξίσωση της μορφής (Ι) παριστάνει κύκλο.

• Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και C ο κύκλος με κέντρο K(x0,y0) και ακτίνα ρ. Ο κύκλος με κέντρο K(x0,y0) και ακτίνα ρ έχει εξίσωση:

Εικόνα