49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Α) Στις 28 -02 - 2018 και ώρα 12:30 έγινε η αποσφράγιση των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την εκδρομή της B΄ Λυκείου στην Καλαμάτα. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών σύμφωνα με την  Αριθμ. 33120/ΓΔ4 Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας Τεύχος Β’ 681/06.03.2017, η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο KTENAS TRAVEL για την τετραήμερη εκδρομή της B΄ Λυκείου στην Καλαμάτα Στην αρχή της συνεδρίασης ο πρόεδρος της πενταμελούς Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών: α) τις διατάξεις Αριθμ. 33120/ΓΔ4 Εκδρομές β) τη σχετική προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Α΄ Διεύθυνση ΔΕ Αθηνών και ζήτησε η αξιολόγηση των προσφορών να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε, από αυτές που πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και σύμφωνα με την προκήρυξη όχι με email  ή  fax, να επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη. Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού παρουσίασε στα μέλη τρείς (03) κλειστούς φακέλους προσφορών που κατατέθηκαν εμπροθέσμως, άρχισε να αποσφραγίζει έναν έναν τους φακέλους, μονογράφοντας ταυτοχρόνως το έγγραφο της προσφοράς. Η επιτροπή Αποφάσισε ομόφωνα το ταξιδιωτικό γραφείο KTENAS TRAVEL επειδή η προσφορά του: α) πληροί τους όρους της προκήρυξης β) είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη. γ) Το ξενοδοχείο βρίσκεται μέσα στην Καλαμάτα .

Β) Στις 28 -02 - 2018 και ώρα 13:30 έγινε η αποσφράγιση των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την εκδρομή της Περιβαλλοντικής ομάδας στην Σπάρτη. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών σύμφωνα με την  Αριθμ. 33120/ΓΔ4 Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας Τεύχος Β’ 681/06.03.2017, η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο VLASSOPOULOS  TRAVEL SERVICES για την τριήμερη εκδρομή της Περιβαλλοντικής ομάδας στην Σπάρτη. Στην αρχή της συνεδρίασης ο πρόεδρος της πενταμελούς Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών: α) τις διατάξεις Αριθμ. 33120/ΓΔ4 Εκδρομές β) τη σχετική προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Α΄ Διεύθυνση ΔΕ Αθηνών και ζήτησε η αξιολόγηση των προσφορών να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε, από αυτές που πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, να επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη. Στη συνέχεια ο πρόεδρος, αφού παρουσίασε στα μέλη τέσσερεις  (04) κλειστούς φακέλους προσφορών που κατατέθηκαν εμπροθέσμως και σύμφωνα με την προκήρυξη όχι με email  ή  fax , άρχισε να αποσφραγίζει έναν έναν τους φακέλους, μονογράφοντας ταυτοχρόνως το έγγραφο της προσφοράς. Η επιτροπή Αποφάσισε ομόφωνα το ταξιδιωτικό γραφείο VLASSOPOULOS  TRAVEL SERVICES επειδή η προσφορά του: α) πληροί τους όρους της προκήρυξης β) είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη. γ) Το ξενοδοχείο βρίσκεται μέσα στην Σπάρτη,  με αριθμό Αστικής ευθύνης 11582835 και ιατροφαρμακευτικής 11582846

α/α

Στοιχεία Ταξιδιω-τικού Γρα-φείου

Μεταφο-ρικό μέσο

Προσθετες προδια-γραφές

Ειδικό σήμα ΕΟΤ

Ασφάλιση (υποχρεωτική-πρόσθετη)

Επιβάρυνση ανά μαθητή

Συνοδός Γραφείου

Παρατη-ρήσεις

1.

vavoulis tours

Πούλμαν

πολυτελείας

ναι

1,30

 

137

ναι

Ξενοδοχείο Maniatis

2.

vlassopoylos

Πούλμαν

πολυτελείας

ναι

ναι

115

ναι

Ξενοδοχείο Maniatis

3

mazi travel

Πούλμαν

πολυτελείας

ναι

ναι

138

ναι

Ξενοδοχείο Maniatis

4

ktenas travel

Πούλμαν

πολυτελείας

ναι

ναι

135

ναι

Ξενοδοχείο Maniatis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος    Δ/ΝΤΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

 

1/3/2018


                           8/2/2018


Στις 21 -12 - 2017 έγινε η αποσφράγιση των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την εκδρομή της πολιτιστικής ομάδας για εκδρομή στο ΜΟΝΑΧΟ

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο IQ HOLIDAYS για την τετραήμερη εκδρομή της  πολιτιστικής ομάδας για εκδρομή στο ΜΟΝΑΧΟ. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί 16 έως 19 Μαρτίου 2018 μετά από πρόσκληση αντίστοιχου σχολείου του Μονάχου,  σε ξενοδοχείο  3* αστέρων στο ΜΟΝΑΧΟ.                                                        8/1/2018

Το Συμβόλαιο με το πρακτορείο I .Q HOLIDAYS - ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΕ  έγινε στις 31 /1/2018 με

Ιατρική ασφαλιστική κάλυψη με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ με αριθμό συμβολαίου 1295

Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης  σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινοτικής οδηγίας 90/314/Ε.Ο.Κ "για οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις" (E.E.L 158/59/13-6-1990) με την    ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ με αριθμό συμβολαίου 66054

 6/2/2018


Στις 14 -11 - 2017 έγινε η αποσφράγιση των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στα Ιωάννινα.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο AT Holidays για την τετραήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στο ξενοδοχείο  ESSENCE HOTEL 4* αστέρων στα Ιωάννινα.     20/11/2017


 ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ 17 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ CAMERA ZIZANIO. 25/9/2017

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ; 25/9/2017


ΚΕΣΥΠ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ      15/9/2017


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ    15/9/2017


1o ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ   15/9/2017


5/9/2017


Αποτελέσματα Πανελληνίων 2017

Το νέο σύστημα 2017 ΕΔΩ

Το 10% του 2016 ΕΔΩ

Το 10% του 2015 ΕΔΩ

Το 10% του 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α΄ ΕΔΩ

24/8/2017


 Καλό  καλοκαίρι

29/6/2017


Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Έκθεση ενδυμασίας Α΄ Λυκείου  2 – 3 – 4 – 5 Μαΐου 2017   8:30 πμ – 13:30 μμ


«Κύκλος ή Έλλειψη»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  2 – 3 – 4 – 5 Μαΐου 2017  8:30 πμ – 13:30 μμ

ΚΑΙ

το Παιδικό παραμύθι "Από το σκοτάδι στο φως"

SCAN2.jpg


Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος καθηγητών του 49ου ΓΕ.Λ ΑΘΗΝΩΝ εύχεται στους μαθητές και στους γονείς τους ,

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2017  με Υγεία , Χαρά , Επιτυχίες και Καλή Πρόοδο.

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου ευχόμαστε  να έχουν καλή Επιτυχία στις Πανελλαδικές εξετάσεις και να περάσουν στις σχολές που επιθυμούν.

23-12-2016 Καλό  καλοκαίρι


Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα ! 

22 - 4 - 2016


Σήμερα 5 -11 - 2015 έγινε η αποσφράγιση των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών επέλεξε το ταξιδιωτικό γραφείο Zorpidis Travel για την πενθήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου στο ξενοδοχείο  Santa bits στη Θεσσαλονίκη ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΕΙ- ΤΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΕΡΑ 26 - 8 - 2015

ΟΙ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΟΥ 49 ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  ΕΔΩ      90% ΚΑΙ  ΕΔΩ 10 %


 

Το σχολείο κατά τις θερινές διακοπές θα είναι ανοικτό κάθε Τετάρτη 8:30πμ έως 1:30μμ

 


 

03 - 04 - 2015


                                                                                                        7- 02- 2015


Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος καθηγητών του 49ου ΓΕ.Λ ΑΘΗΝΩΝ εύχεται στους μαθητές και στους γονείς τους ,

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2015  με Υγεία , Χαρά , Επιτυχίες και Καλή Πρόοδο.

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου ευχόμαστε  να έχουν καλή Επιτυχία στις Πανελλαδικές εξετάσεις και να περάσουν στις σχολές που επιθυμούν.

25 - 12 - 2014

 


 Ανάρτηση στο διαδίκτυο Τετραήμερης εκδρομής στη  Θεσσαλονίκη   στις 12 - 12 - 2014 έως  15 - 12 -2014

                                                                                                                                              

1. Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αποτελούμενη από α)Δεληγιάννη Ευαγγελία κλάδου ΠΕ02 Δ/ντρια του Σχολείου, ως πρόεδρος β) Πεταλά Βάϊα καθηγήτρια κλάδου ΠΕ04.02, συνοδός γ)Πετρεέλη Ελισάβετ εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  δ) Κατσουλιάς Μάιος πόεδρος 15μελούς ε) Μπάνι Μιχαήλ εκπρόσωπος των Μαθητών, στ) Πέτρης Γεώργιος  εκπρόσωπος των Μαθητών αφού αποσφράγισαν κατά σειρά τις προσφορές των: α) Nikaia 162b)Holidays 170€ c)Happy days 170€d) Imagination Travel 145€ e) I.Q HOLIDAYS 170€ f)Our travel 165gConnection 139συνέταξαν πίνακα προσφορών, ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες. Η επιτροπή αξιολόγησης, αφού μελέτησε τις προσφορές και ύστερα από διαλογική συζήτηση των μελών της αποφάσισε ομόφωνα, ότι επιλέγει το ταξιδιωτικό γραφείο Imagination Travel  επειδή η προσφορά του α) πληροί τους όρους της προκήρυξης και β) είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης και επειδή  με το Γραφείο το συγκεκριμένο το σχολείο έκανε εκδρομές και είχε άριστη συνεργασία.

2. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, έγινε η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και συντάχθηκε η από  Γραφείο Γενικού Τουρισμού Imagination Travel  και του Διευθυντή του Σχολείου 49ου Γενικού Λυκείου Αθηνών   σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Περιλαμβάνει μετακινήσεις, Ασφάλεια αστικής ευθύνης/ ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, Πρόσθετη ασφάλεια, διατροφή, ξενοδοχείο, ξεναγήσεις.

3. Το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών και η Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού (Ιδιωτικό Συμφωνητικό) είναι στη διάθεση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

 

Αθήνα 14- 11-2014

Ο Διευθύντρια  ΤΟΥ 49 ΓΕ.Λ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 


 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ  ΤΕΥΧΟΥΣ 8, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ 49 ΓΕ.Λ ΑΘΗΝΩΝ 2013-2014 ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΝΕΡΟ: ΥΠΑΡΞΗ ΖΩΗΣ

12 - 10 - 2014


         Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας την «Παρεμβατική δυναμική» της Άθλησης και της Δια Βίου Άσκησης στην ισόρροπη ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της χώρας, θεσμοθέτησε την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. Για το τρέχον σχολικό έτος θα διεξαχθεί την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 με θεματικό άξονα: «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλα διαφορετικά όλοι ίσοι»
                Στα πλαίσια της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού στο χώρο του Σχολείου μας έχουν προγραμματιστεί δράσεις καθ όλη τη διάρκεια  του ωραρίου που αναδεικνύουν τη θεματική της ημέρας.
              Θα διεξαχθούν εσωτερικά πρωταθλήματα Πετοσφαίρισης – Καλαθοσφαίρισης- Ποδοσφαίρισης σε συνδυασμό με προβολή ταινιών – συζητήσεις και εικαστικές δημιουργίες.

            Ο Σύλλογος διδασκόντων προσκαλεί γονείς και όσους μετέχουν στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, να παραστούν και να συμβάλλουν στην επιτυχία των εκδηλώσεων του σχολείου μας.

1-10-2014

 


για την Α΄και ΄Β΄ Λυκείου στο ΣΟΛΕΙΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

29-9-1014


Ο Αγιασμός για την νέα σχολική χρονιά 2014-2015 θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 9:00 π.μ. Μετά τον Αγιασμό θα δοθούν βιβλία, και οι μαθητές θα μπουν στις τάξεις για ενημέρωση. Θα παρθούν παρουσίες.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΕΙ- ΤΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΕΡΑ 28 - 8 - 2014

ΟΙ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΟΥ 49 ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ          ΕΔΩ 90%            ΕΔΩ 10% - ΕΔΩ 10%

 


 

Το σχολείο κατά την διάρκεια του καλοκαιριού θα είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη  ώρα 8:30π.μ  - 14:00μ.μ. Ειδικά για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου θα είναι ανοιχτό επίσης και την         Τρίτη 7 /7/2014, Παρασκευή 11/7/2014 και Δευτέρα 14/7/2014 και ώρα 8:30  - 14:00


Τα αποτελέσματα της Γ΄ Λυκείου  για την απόλυση των μαθητών έχουν εκδοθεί. Οι Βεβαιώσεις πρόσβασης και τα απολυτήρια θα δίδονται από την Πέμπτη 3-7-2014 και ώρα 10:30πμ

 Θα δίδονται καθημερινά μέχρι 4 - 7 - 2014 από 8:30πμ - 2:00μμ.

Μετά της 4 -7-2014  θα δίδονται κάθε Τρίτη  που το σχολείο είναι ανοιχτό 

2 - 7 - 2014


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΩΡΑ: 10:00 - 12:00 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
                                                                         10:00 - 12:00 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΩΡΑ: 10:00 - 12:00 ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΩΡΑ: 10:00 - 12:00 ΑΛΓΕΒΡΑ
                                                       ΩΡΑ: 10:00 - 12:00 ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΩΡΑ: 10:00 - 12:00 ΧΗΜΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΩΡΑ: 10:00 - 12:00 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

2 - 7 - 2014


Τα αποτελέσματα της Α΄ Λυκείου και Β΄ Λυκείου για την προαγωγή των μαθητών έχουν εκδοθεί. Έχουν αναρτηθεί στο σχολείο και οι έλεγχοι θα δίδονται καθημερινά μέχρι 4 - 7 - 2014 από 8:30πμ - 2:00μμ.

Μετά της 4 -7-2014  θα δίδονται κάθε Τρίτη  που το σχολείο είναι ανοιχτό 

30 - 6 - 2014


 

Το πρόγραμμα των Γραπτών Προαγωγικών - Απολυτηρίων Εξετάσεων 2014 ΕΔΩ


21 - 05 -2014


 

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα ! 

11 - 4 - 2014
Ανάρτηση στο διαδίκτυο μονοήμερης  εκδρομής στην Αράχοβα στις 24 - 02 - 2014                                                                                                                                              

1. Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αποτελούμενη από α)Δεληγιάννη Ευαγγελία κλάδου ΠΕ02 Δ/ντρια του Σχολείου, ως πρόεδρος β) Κατσίκα Αγαμέμνωνα ΠΕ.02 , αρχηγός της εκδρομής γ) Κωστούρυ Αδαμαντία, καθηγήτρια κλάδου ΠΕ02, συνοδός της εκδρομής και υπεύθυνη περιβαλλοντικής ομάδας  δ)  εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόν ε) Κατσουλίάς Μάριος εκπρόσωπος των Μαθητών,   αφού αποσφράγισαν κατά σειρά τις προσφορές των: α) Imagination Travel 500 b) Thiamis Tours  428 c) team travel 500€ d) KTENAS TRAVEL 500συνέταξαν πίνακα προσφορών, ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες. Η επιτροπή αξιολόγησης, αφού μελέτησε τις προσφορές και ύστερα από διαλογική συζήτηση των μελών της αποφάσισε ομόφωνα, ότι επιλέγει το ταξιδιωτικό γραφείο Thiamis Tours επειδή η προσφορά του α) πληροί τους όρους της προκήρυξης και β) είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης .

2. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, έγινε η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και συντάχθηκε η από  Γραφείο Γενικού Τουρισμού Thiamis Tours και του Διευθυντή του Σχολείου 49ου Γενικού Λυκείου Αθηνών   σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Περιλαμβάνει μετακινήσεις, Ασφάλεια αστικής ευθύνης/ ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, Πρόσθετη ασφάλεια.

3. Το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών και η Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού (Ιδιωτικό Συμφωνητικό) είναι στη διάθεση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

4. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης του Ταξιδιωτικού Γραφείου είναι:  

Αθήνα 27- 01-2014

Ο Διευθύντρια  ΤΟΥ 49 ΓΕ.Λ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής- Μετακίνησης, ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ- ΔΕΛΦΟΙ- ΑΡΑΧΟΒΑ –ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ  .

σχετικό: Υ.Α. 129287/Γ2/2-12-2011

 Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή-Μετακίνηση του Σχολείου μας.

Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

 1. ΣΧΟΛΕΙΟ 49ο Γενικό Λύκειο Αθήνας Ταχ.Δ/νση: Αχαρνών 413-415 & Κοκκινάκη 19

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2102284300 Fax: 2102284300  E-mail: mail@49lyk-athin.att.sch.gr

 1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΙΜΝΗ ΥΛΙΚΗ- ΔΕΛΦΟΙ- ΑΡΑΧΟΒΑ –ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ  ΑΠΟ 24/02/2014 ΕΩΣ 24/02/2014 ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ
 2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, μαθητές από: 45 έως: 50  Αριθμός συνοδών μαζί με αρχηγό: 4
 3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΠΟΥΛΜΑΝ
 4. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κτλ.): ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΟΡΟ ΔΕΛΦΩΝ –ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
 5. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ :ΝΑΙ
 6. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ : ΝΑΙ
 7. ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ :ΝΑΙ
 8. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΧΙ
 9. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΤΕΤΑΡΤΗ 22 -1-2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

Ο Δ/ντής του Σχολείου

 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

17- 01-2014


 

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος καθηγητών του 49ου ΓΕ.Λ ΑΘΗΝΩΝ εύχεται στους μαθητές και στους γονείς τους

Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014  με Υγεία , Χαρά , Επιτυχίες και Καλή Πρόοδο.

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου ευχόμαστε  να έχουν καλή Επιτυχία στις Πανελλαδικές εξετάσεις και να περάσουν στις σχολές που επιθυμούν.

1 - 1 - 2014


 Ανάρτηση στο διαδίκτυο πενταήμερης εκδρομής στη  Θεσσαλονίκη   στις 13 - 12 - 2013 έως  17 - 12 -2013

                                                                                                                                              

1. Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αποτελούμενη από α)Δεληγιάννη Ευαγγελία κλάδου ΠΕ02 Δ/ντρια του Σχολείου, ως πρόεδρος β) Δάγλας Παναγιώτης καθηγητής κλάδου ΠΕ04.01, αρχηγός της εκδρομής γ) Μιχαλοπούλου Βλασία, καθηγήτρια κλάδου ΠΕ01, συνοδός της εκδρομής δ) Σοροβίγκα  Φακίνου  Παναγιώτα εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόν ε) Ρήγας Μάριος εκπρόσωπος των Μαθητών,   αφού αποσφράγισαν κατά σειρά τις προσφορές των: α) Imagination Travel 155€ b) I.Q HOLIDAYS 160€ c) team travel 179€ d) Happy days 155€ e) KTENAS TRAVEL 155€ f) Manessis 155€ g) at  Holidays 155€ συνέταξαν πίνακα προσφορών, ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες. Η επιτροπή αξιολόγησης, αφού μελέτησε τις προσφορές και ύστερα από διαλογική συζήτηση των μελών της αποφάσισε ομόφωνα, ότι επιλέγει το ταξιδιωτικό γραφείο KTENAS TRAVEL επειδή η προσφορά του α) πληροί τους όρους της προκήρυξης και β) είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης και επειδή  με το Γραφείο το συγκεκριμένο το σχολείο έκανε εκδρομές και είχε άριστη συνεργασία.

2. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, έγινε η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και συντάχθηκε η από  Γραφείο Γενικού Τουρισμού KTENAS TRAVEL και του Διευθυντή του Σχολείου 49ου Γενικού Λυκείου Αθηνών   σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Περιλαμβάνει μετακινήσεις, Ασφάλεια αστικής ευθύνης/ ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, Πρόσθετη ασφάλεια, διατροφή, ξενοδοχείο, ξεναγήσεις.

3. Το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών και η Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού (Ιδιωτικό Συμφωνητικό) είναι στη διάθεση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

4. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης του Ταξιδιωτικού Γραφείου είναι:   ΠΔ237/86,Ν.711/83

Αθήνα 13- 11-2013

Ο Διευθύντρια  ΤΟΥ 49 ΓΕ.Λ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής- Μετακίνησης.      ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                        5 - 11 - 2013

                Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκδρομή-Μετακίνηση του Σχολείου μας.

Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

1

ΣΧΟΛΕΙΟ

49o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    13-12-2013 έως 17-12-2013

3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

47 & 3 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

4

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 5ΕΤΙΑΣ ΣΕ 24 ΏΡΗ ΒΑΣΗ στη ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 *

6

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κτλ.)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ( ΒΕΡΓΙΝΑ- ΔΙΟΝ ) ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ – ΕΔΕΣΣΑ κ.λ.π

 

 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΝΑΙ

8

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΝΑΙ

9

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΝΑΙ

10

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΝΑΙ

11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 *

12

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

8 – 11- 2013 και ώρα 1μ


ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ  ΤΕΥΧΟΥΣ 7, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ 49 ΓΕ.Λ ΑΘΗΝΩΝ 2012-2013 ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ &

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

  7 - 10 - 2013


 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΕΙ- ΤΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΕΡΑ 29 - 8 - 2013

ΟΙ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΟΥ 49 ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΔΩ

                       


 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 2013 ( στην παρακάτω ιστοσελίδα )        http://results.minedu.gov.gr/

Απολυτήρια και Βεβαιώσεις Πρόσβασης της Γ΄ Λυκείου θα δοθούν Πέμπτη 27-06-2013 και ώρα 11:30 στο Σχολείο

Δελτίο Τύπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα:

Α. Ανακοίνωση βαθμών Πανελλαδικών εξετάσεων.

Β. Μηχανογραφικά Δελτία 2013

Α.  Από το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποιείται ότι οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 21-6-2013 μετά τις 13:00 μ.μ. σε όλα τα Λύκεια της χώρας. Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ-Β΄ θα μπορούν, μετά τις 13:00 μ.μ. της Παρασκευής, να βρίσκουν την βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα http://results.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ-Α΄ θα ανακοινωθούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ενώ οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων θα ανακοινωθούν περί τις αρχές Ιουλίου.

Β. Επίσης, αύριο Παρασκευή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.minedu.gov.gr, αναρτώνται τα πρότυπα των Μηχανογραφικών Δελτίων των ΓΕΛ / ΕΠΑΛ-Β΄ και των ΕΠΑΛ-Α΄, ώστε οι υποψήφιοι να προετοιμάζονται για την ηλεκτρονική υποβολή. Επίσης, από την Παρασκευή  21-6-2013 ως και την Παρασκευή 28-6-2013, όσοι υποψήφιοι ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ δεν απέκτησαν προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) ή δεν χαρακτηρίστηκαν ως υποψήφιοι ειδικών περιπτώσεων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια), πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο και σε αποκλειστική προθεσμία που θα ανακοινωθεί.       

Για το Μηχανογραφικό Δελτίο  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) πατήστε εδώ.

«Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2013-2014» πατήστε εδώ.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΟΡΦΗ - ΔΟΜΗ) ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

            21- 6 - 2013

 


 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ και Β.΄ ΛΥΚΕΙΟΥ για το Σχολικό Έτος 2012-2013

Οι μαθητές της Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ και Β.΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ

Οι βαθμοί  των μαθητών θα διανέμονται από την Τετάρτη 19 -6 - 2013 και ώρα 10π.μ - 14μ.μ στους κηδεμόνες τις εργάσιμες ημέρες.

18- 6 - 2013


 

Ο Διευθυντής και οι καθηγητές  του 49ου Γενικού Λυκείου Αθηνών εύχονται Καλό Πάσχα στους μαθητές, τις μαθήτριες και στις οικογένειες τους.  

  26 - 04 - 2013 


 

Ευχαριστίες προς την Κα Τσίγκρη Χρυσούλα ΠΕ05 Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης της Δ.Δ.Ε Α΄ Αθήνας

Ο Διευθυντής, οι καθηγητές, οι μαθητές και οι μαθήτριες, ευχαριστούν την  Κα Τσίγκρη Χρυσούλα ΠΕ05 Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης της Δ.Δ.Ε  Α΄ Αθήνας , που παρευρέθηκε στην παρουσίαση των Ερευνητικών Εργασιών του Σχολείου μας , καθώς και στην παρουσίαση της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Σχολείου.


                                                                                                                                                                                                                    26 - 04 - 2013               


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής  εκδρομής- Μετακίνησης Α΄Λυκείου.

                      σχετικό: Υ.Α. 129287/Γ2/2-12-2011

                      Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκδρομή-Μετακίνηση του Σχολείου μας.

                       Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.

                     Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και  Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

1

ΣΧΟΛΕΙΟ

49ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΛΟΥΤΡΑΚΙ 22 -04-2013

3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

50 ΜΑΘΗΤΕΣ  & 4 ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

4

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΠΟΥΛΜΑΝ

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

 

6

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κτλ.)

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΝΑΙ

8

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 

9

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

 ΝΑΙ

10

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΝΑΙ

11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

 

12

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

 Ο Δ/ντής   του Σχολείου

ΠΑΠΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ       

 21-03-2013


 

Το Πρόγραμμα Πανελληνίων εξετάσεων Σχολικού Έτους 2012 -2013 είναι εδώ .

                                                                                                                                      12-3-2013


 

Πίνακας προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων και ανάρτηση στο διαδίκτυο Μονοήμερης εκδρομής στα Καλάβρυτα  στις 06 - 03 - 2013

α/α

Στοιχεία Ταξιδιω-τικού Γρα-φείου

Μεταφο-ρικό μέσο

Προσθετες προδια-γραφές

Ειδικό σήμα ΕΟΤ

Ασφάλιση (υποχρεωτική-πρόσθετη)

Τελική            συνολική τιμή

Επιβάρυνση ανά μαθητή

Συνοδός Γραφείου

Παρατη-ρήσεις

1.

ZORPIDIS

Travel services

Πούλμαν

πολυτελείας

ναι

ΝΑΙ

2€ x49 άτομα

=98€

 

Έως 50 άτομα

450€ με ΦΠΑ και διόδια

Από 50 άτομα

Και πάνω + 30€ δηλ. 480€

 

οδηγός

Για 49 μαθητές + 4 καθηγητές

Σύνολο

578€

2.

KTENASTRAVEL

Πούλμαν

πολυτελείας

ναι

ΝΑΙ

2€ x49 άτομα

=98€

 

Έως 60 άτομα

470€ με ΦΠΑ και διόδια

 

οδηγός

Για 49 μαθητές + 4 καθηγητές

Σύνολο

568€

3

KACAYIAS

Πούλμαν

πολυτελείας

ναι

ΝΑΙ

5€ x49 άτομα

=245€

 

Έως 51 άτομα

350€ με διόδια + ΦΠΑ13% = 395,5 €

Από 51 άτομα και πάνω 400€+ ΦΠΑ13% = 452 €

 

οδηγός

Για 49 μαθητές + 4 καθηγητές

Σύνολο

697€

4

Thiamis TOURS

Πούλμαν

πολυτελείας

ναι

ΝΑΙ

4€ x49 άτομα

=196€

 

Έως 53άτομα

448€ με ΦΠΑ και διόδια

 

οδηγός

Για 49 μαθητές + 4 καθηγητές

Σύνολο

634€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος    Δ/ΝΤΗΣ

 

 

                       

                                                                                                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ: α)  Κωνσταντίνου Κώστας καθηγητής κλάδου ΠΕ10, αρχηγός της εκδρομής

                                                                                                                                                                                  β) Κωστούρου Αδαμαντία  καθηγήτρια κλάδου ΠΕ03, συνοδός της εκδρομής 

                                   ΠΑΠΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΟ3                                                                      γ) Σοροβίγκα  Φακίνου  Παναγιώτα   εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

                                                                                                                                                                                   δ) Φακίνου Μαρία-Ελένη εκπρόσωπος των Μαθητών Ομάδας

1. Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αποτελούμενη από α)Παπούλας Αναστάσιος Δ/ντης του Σχολείου, ως πρόεδρος β) Κωνσταντίνου Κώστας καθηγητής κλάδου ΠΕ10, αρχηγός της εκδρομής γ) Κωστούρου Αδαμαντία, καθηγήτρια κλάδου ΠΕ03, συνοδός της εκδρομής δ) Σοροβίγκα  Φακίνου  Παναγιώτα εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόν ε) Φακίνου Μαρία-Ελένη εκπρόσωπος των Μαθητών Ομάδας

2. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, έγινε η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και συντάχθηκε η από  Γραφείο Γενικού Τουρισμού KTENAS TRAVEL και του Διευθυντή του Σχολείου 49ου Γενικού Λυκείου Αθηνών Παπούλα Αναστάσιο  σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Περιλαμβάνει μετακινήσεις, Ασφάλεια αστικής ευθύνης/ ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, Πρόσθετη ασφάλεια.

3. Το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών και η Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού (Ιδιωτικό Συμφωνητικό) είναι στη διάθεση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

4. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης του Ταξιδιωτικού Γραφείου είναι:   ΠΔ237/86,Ν.711/83

Αθήνα 14- 02-2013

Ο Διευθυντής  ΤΟΥ 49 ΓΕ.Λ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΠΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                                                                                                                                                                                                                      14-2-2013


ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

Η συγκροτηθείσα, από το Διευθυντή του Σχολείου κ.Παπούλα Αναστάσιο, επιτροπή αποτελούμενη από τον κ.Κατσίκα Αγαμέμνονα, Αναπληρωτή Διευθυντή, Σδράλλη Βάϊο, καθηγητή κλάδου ΠΕ03,Φακίνου Παναγιώτα, Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και τους μαθητές Παλιούρα Χρήστο του Β2 και Φακίνου Παναγιώτα του Β3, επέλεξε την προσφορά του πρακτορείου Ktenas travel με τιμή 90.00 ευρώ κατ’άτομο και ημιδιατροφή και με τις παρακάτω προσφορές για την τριήμερη εκδρομή στο Βόλο της Β΄Λυκείου:

1.Free εισιτήρια 3.

2.Δωρεάν μετακίνηση 50 μαθητών εντός Αθηνών.

3.Ένα τριήμερο στο Πήλιο για 2 άτομα (λαχειοφόρος).

4.Ένα τετραήμερο στο Bansco της Βουλγαρίας για 2 άτομα (λαχειοφόρος).

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  ΠΑΠΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

07-02-2013


 

                       Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής  εκδρομής- Μετακίνησης Β΄Λυκείου.

                      σχετικό: Υ.Α. 129287/Γ2/2-12-2011

                      Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκδρομή-Μετακίνηση του Σχολείου μας.

                       Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.

                     Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και  Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

1

ΣΧΟΛΕΙΟ

49ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΒΟΛΟΣ (12-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013)

3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

50 ΜΑΘΗΤΕΣ  & 3 ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

4

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΠΟΥΛΜΑΝ

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

Γ΄ & Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΠΡΩΪΝΟ & 1 ΓΕΥΜΑ)

6

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κτλ.)

ΝΑΙ

 

 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΝΑΙ

8

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΝΑΙ

9

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

 ΝΑΙ

10

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΝΑΙ

11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

Γ΄ & Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΠΡΩΪΝΟ & 1 ΓΕΥΜΑ)

12

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 12.00  

 Ο Δ/ντής   του Σχολείου

ΠΑΠΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ       


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής- Μετακίνησης Περιβαλλοντικού Προγράμματος στη Κύπρο.

 σχετικό: Υ.Α. 129287/Γ2/2-12-2011

                Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκδρομή-Μετακίνηση του Σχολείου μας.

Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

1

ΣΧΟΛΕΙΟ

49ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ

2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ (ΛΑΡΝΑΚΑ) 28-31 ΜΑΡΤΙΟΥ   2013

3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

14 ΜΑΘΗΤΕΣ  & 2 ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

4

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ

ΠΟΥΛΜΑΝ

5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

Γ΄ & Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΠΡΩΪΝΟ & 1 ΓΕΥΜΑ)

6

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κτλ.)

                      ΝΑΙ

 

 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

7

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

ΝΑΙ

8

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΝΑΙ

9

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

                     ΝΑΙ

10

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ

                     ΝΑΙ

11

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

Γ΄ & Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΠΡΩΪΝΟ & 1 ΓΕΥΜΑ)

12

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 & ΩΡΑ 12.00

                                                                              Ο Δ/ντής   του Σχολείου

                                                                                 ΠΑΠΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ       


 

Η Διεύθυνση και οι καθηγητές του σχολείου εύχονται στους μαθητές, τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του 49 ου ΓΕ.Λ Αθηνών

με Υγεία Ευτυχία και κάθε Πρόοδο το 2013 

21-12-2012


 

Πενθήμερη Εκδρομή της Γ΄ Λυκείου για το σχολικό έτος 2012 - 2013

Σας γνωστοποιούμε ότι οι μαθητές της Γ΄Τάξης του Λυκείου του Σχολείου μας προτίθενται να πραγματοποιήσουν την πενθήμερη εκδρομή τους στη Θεσσαλονίκη για το διάστημα από 5/12/2012 έως 9/12/2012.

Ο αριθμός των μαθητών θα είναι περίπου 36 μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές 3.

Η μετάβαση και η επιστροφή θα γίνει με πούλμαν.

Τα ξενοδοχεία κατά προτίμηση θα είναι 4* στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η ημιδιατροφή, οι ημερήσιες εκδρομές εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε γειτονικές πόλεις και σε έκτακτη ανάγκη παρέχεται πλήρης ταξιδιωτική ασφάλιση.

Οι προσφορές να κατατεθούν κλειστές μέχρι την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012 στο Γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου, στην παρακάτω διεύθυνση:

Aχαρνών 411-413 & Κοκκινάκη 19.

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

ΠΑΠΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    

                                                                                                                                                                                              2 - 11- 2012


  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ 2012 ( ΕΠΕΙΓΟΝ )

Οι μαθητές της Γ ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  του 49ου Λυκείου Αθηνών καλούνται να παραβρεθούν στην τελετή Λήξης της Σχολικής Χρονιάς που θα γίνει στο σχολείο
την Πέμπτη 28 - 6 - 2012 και ώρα 11: 15 πμ.
Θα επιδοθούν  τα Απολυτήρια, οι βεβαιώσεις πρόσβασης  και οι φάκελοι που ετοίμασε το Σχολείο σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων.
Η συμμετοχή των μαθητών κρίνεται απαραίτητη την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα  ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι.
Το  Σχολείο λόγω καλοκαιρινών διακοπών μετά δεν θα λειτουργεί παρά μόνο κάθε Παρασκευή
                                                                                                                                                                                                                                      26 - 6 - 2012


Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων γνωστοποιείται ότι οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β ΄ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://results.minedu.gov.gr  από τις 13:00 μμ της Δευτέρας 25 - 6 - 2012 όπως είχε ανακοινωθεί από την 21η Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων  και ΕΠΑΛ-Β ΄ μπορούν να βρίσκουν την βαθμολογία τους στο Λύκειο τους, καθώς και στην ιστοσελίδα  http://results.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον  8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες  από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.
Για το δελτίο τύπου  
πατήστε εδώ  

Για την εφαρμογή της διαδικασίας όλοι οι υποψήφιοι έχουν κληθεί μέχρι τις 22 Ιουνίου να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με     αυτό  τον κωδικό ασφάλειας και τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://exams.minedu.gov.gr από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012 ως και την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 θα επεξεργάζονται και τελικά θα υποβάλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση  (http://exams.minedu.gov.gr), παρέχονται στους          υποψηφίους  αναλυτικές οδηγίες επεξεργασίας και υποβολής του μηχανογραφικού, χρήσιμοι σύνδεσμοι, στατιστικά, αριθμός εισακτέων και συχνές ερωτήσεις. 

            25   - 6 - 2012                                                                                               


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα προαγωγής για την Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ θα ανακοινωθούν την ΠΕΜΠΤΗ 21 - 6 - 2012 και ώρα 2 μμ
Τα αποτελέσματα προαγωγής για την Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ θα ανακοινωθούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 - 6 - 2012 και ώρα 2 μμ
Τα αποτελέσματα προαγωγής για την Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ θα ανακοινωθούν την ημέρα που θα αποσταλούν οι βαθμοί των μαθημάτων  από τις Πανελλαδικές εξετάσεις στο σχολείο,
δηλαδή την ΔΕΥΤΕΡΑ 25 - 6 - 2012 και ώρα 2 μμ.
Οι έλεγχοι της ετήσιας προόδου της Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ και της Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ θα επιδοθούν την Τρίτη 26 - 6 - 2012 στις 10 πμ
Αναβαθμολόγηση των γραπτών όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν την Τρίτη 26 - 6 - 2012
Οι έλεγχοι, οι βεβαιώσεις πρόσβασης και τα απολυτήρια της Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ θα ανακοινωθεί πια ημέρα θα επιδοθούν.
                                                                                                                                                                                                                             21 - 6 - 2012
 


 

ΥΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ 6-6-2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :  1.1 ΣΕΛΙΔΑ 13-15 ,  1.2 ΣΕΛΙΔΑ15-22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : 2.1 ΣΕΛΙΔΑ 31-36 ,  2.2 ΣΕΛΙΔΑ36-38 , 2.3 ΣΕΛΙΔΑ 39-47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : 3.1 ΣΕΛΙΔΑ 51-54 ,  3.2 ΣΕΛΙΔΑ 55-58 , 3.3 ΣΕΛΙΔΑ 58-64, 3.4 ΣΕΛΙΔΑ 65-66, 3.5 ΣΕΛΙΔΑ 67-68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : 4.1 ΣΕΛΙΔΑ 71-78 ,  4.2 ΣΕΛΙΔΑ79-82 , 4.3 ΣΕΛΙΔΑ 82-84, 4.4 ΣΕΛΙΔΑ 84-87
                                                                                                                                    5 - 5 - 2012


49o ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2011-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1ου ΚΥΚΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ 8:15 πμ

Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 2ου ΚΥΚΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ 10:15 πμ


 

ΤΑΞΗ Α'

ΤΑΞΗ Β'

ΤΑΞΗ Γ'

ΗΜΕΡΟΜ.

ΗΜΕΡΑ

1ος κύκλος(08.30-10.30)

2ος κύκλος (10.45-12.45)

1ος κύκλος (08.30-10.30)

2ος κύκλος (10.45-12.45)

1ος κύκλος (08.30-10.30)

2ος κύκλος (10.45-12.45)

22/05/12

ΤΡΙΤΗ

ΑΡΧΑΙΑ


 

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Ν.ΓΛΩΣΣΑ


 

24/05/12

ΠΕΜΠΤΗ

Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΙΣ.ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ-ΚΟΙΝ.και ΠΟΛ.ΟΡΓΑΝΩΣΗ


 


 

29/05/12

ΤΡΙΤΗ

ΦΥΣΙΚΗ


 

ΦΥΣΙΚΗ ΘΤ.-ΤΧ

ΑΡΧΑΙΑ ΘΡ.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ


 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ


 

31/05/12

ΠΕΜΠΤΗ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ


 

ΑΛΓΕΒΡΑ


 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ


 

06/06/12

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΛΓΕΒΡΑ


 

ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π

ΑΡΧΑΙΑ Γ.Π

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

07/06/12

ΠΕΜΠΤΗ

Ν.ΓΛΩΣΣΑ


 

Ν.ΓΛΩΣΣΑ


 


 


 

08/06/12

ΠΑΡΑΣΚ.


 


 

Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ


 

Α.Ο.Θ-Α.Ο.Δ.Ε
 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ

11/06/12

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ


 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΤ.-ΤΧ

ΦΙΛΟΣΟΦ. ΘΡ.


 


 

ΦΥΣΙΚΗ

12/06/12

ΤΡΙΤΗ


 


 


 


 

Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

13/06/12

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ


 

ΧΗΜΕΙΑ


 


 

ΑΡΧΑΙΑ

14/06/12

ΠΕΜΠΤΗ

ΧΗΜΕΙΑ


 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ


 


 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

19/06/12

ΤΡΙΤΗ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ


 

ΧΗΜΕΙΑ ΘΤ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΧ.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΡ.


 

 


ΙΣΤΟΡΙΑ

21/06/12

ΠΕΜΠΤΗ

 


 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ


 


 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ: ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ - ΜΠΛΑΝΚΟ -  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΣΤΥΛΟΥΣ ΜΠΛΕ Ή ΜΑΥΡΟΥΣ - ΓΟΜΑ - ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

15-5-2012


 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ 49ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ

15-5-2012

 


 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Τροποποίηση του προγράμματος των Εξετάσεων λόγω των εκλογών

 

 

15-5-2012

 


 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΝΕΜΕΑ ΣΤΙΣ 10-5-2012 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ- ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 8:00 πμ                                                     6-5-2012


 

Νέο

*    Εκ μέρους του
49ου Γενικού Λυκείου Αθηνών
Ευχαριστούμε την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, για την έγκριση του προγράμματος μας, μετά από αίτηση που είχαμε κάνει, για την συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα υποστήριξης Πρωτοβουλιών Μαθητών.

Οι Μαθητές
Η υπεύθυνη καθηγήτρια Κωστούρου Αδαμαντία

Ο Διευθυντής
Παπούλας Αναστάσιος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Κατάλογος αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων της πρώτης περιόδου του Προγράμματος Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Μαθητών  (ΠΥΠΜ) 2012-13
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΥΠΜ» ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων της πρώτης περιόδου του Προγράμματος Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Μαθητών  (ΠΥΠΜ) 2012-13.

Πρόγραμμα υποστήριξης Πρωτοβουλιών Μαθητών Π.Υ.Π.Μ. 2012-2013

Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων 1ης περιόδου

1.     Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών, 5η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων, για λογαριασμό του 49ου Γενικού Λυκείου Αθηνών

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ:

«Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ:

·        Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για την κλιματική αλλαγή και τρόπους καταπολέμησής της

·        Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού εντός του σχολείου

·        Καθημερινή δράση με μετρήσεις και εξαγωγή συμπερασμάτων

·        Παρουσίαση αποτελεσμάτων στο τέλος της σχολικής χρονιάς

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ:  2.456,43€

17 / 4 / 2012                                                         


                                         

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα ! 
 
 

                                                                                                                                                                                6/4/2012


 

Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ

  http://vod.sch.gr/video/view/1421

ΠΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ 49 ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                

Δημιουργός : 49lykath                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ημερομηνία ανάρτησης : 20/3/2012, 17:40                                                                                                                                                                                                                                                  
Διάρκεια : 00:05:02                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Κατηγορίες : Πάμε Ελλάδα                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Η περιοχή που μένουμε ονομάζεται Πατήσια – Άγιος Ελευθέριος. Βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Αθήνας και δεν της λείπει η ζωή και η κίνηση.                                                                                        
Ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος διευκολύνει την μετακίνηση και μπορεί κάποιος να μεταφερθεί στο κέντρο και να επισκεφτεί την Ακρόπολη, τα Μουσεία την Πλάκα το Θησείο και γενικώς το Ιστορικό        κέντρο. Με το τραίνο μπορεί κάποιος να μεταφερθεί στο Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και να επισκεφτεί τα νησιά της χώρας.
                                                                                               
Η πρόσβαση στο Αεροδρόμιο επίσης είναι εύκολη με το τραίνο και μετά προαστιακό. Η περιοχή διαθέτει ξενοδοχεία, χώρους διασκέδασης, αθλητικούς χώρους, μαγαζιά τράπεζες. Γενικά ο Άγιος             Ελευθέριος είναι από τις πιο φιλόξενες και αυθεντικές περιοχές της Αθήνας.                                                                                                                                                                                                   
Την εργασία επιμελήθηκαν οι μαθητές: Ανδρικοπούλου Δέσποινα Α1, Αυγερινός Δημήτρης Α1, Γαβαλάς Παύλος Α1, Ζαραβίνος Γεώργιος Α1, Κλέντου Ευσταθία Α1 με τη βοήθεια της καθηγήτριας              Κωστούρου Αδαμαντίας (Μαθηματικός). Οι μεταφράσεις στα Αγγλικά από τη καθηγήτρια Πουλοπούλου Μαρία (Αγγλικών).                                                                                                                        
Τραγούδι: Αντωνίου Χρυσή Άννα Α1, Ζέρβας Αθανάσιος Α1, Αργύρης Αλέξανδρος Γ1                                                                                                                                                                                    
Χορός: Αλεβιζοπούλου Ελένη Άννα Α1, Ηλιοπούλου Μαρία Α1, Ιορδανίδου Δέσποινα Α1, Κλέντου Ευσταθία Α1, Κωστοπούλου Χρυσή Άννα Α2, Μάλτα Χαραλαμπία Α2, Παπαγιαννοπούλου Βασιλική Α2,    Φακίνου Μαρία Ελένη Α3, Χατζηπαύλου Μαρία Α3, Αστρά Μαρία Β1, Καραϊβάνοβα Αλεξάνδρα Β1, Κάτση Αγάπη Β1, Λεφτάκη Αργυρώ Β2, Μαρίνη Ευαγγελία Β2, Χριστοπούλου Δήμητρα Β3, Ντούση         Ερίνη Γ2 με τη βοήθεια του καθηγητή Μακρή Ευστράτιου (Γυμναστή)                                                                                                                                                                                                         

 20/3/2012                                                 


 

10/3/2012                                                


 


 

                                                                                                                                         6/ 2 /2012


 

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

                                                                                                                                                                                              26 / 1 /2012


 

13/1/2012                                         


 


 

α) Αστυνομική ταυτότητα

β) Πιστοποιητικό Καλλικρατικού Δήμου

γ) Ατομικό Δελτίο Υγείας

                                                                                                                                                                                     14 / 9 /2011


α) Αστυνομική ταυτότητα όσοι δεν έχουν προσκομίσει

β) Πιστοποιητικό Καλλικρατικού Δήμου

                                                                                                                                                                                    14 / 9 /2011


        Λειτουργίας Σχολείου, Κανονισμός Σχολείου και άλλα συναφή εκπαιδευτικά θέματα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

1)       α-Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του.
β- Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών-τμήματος ή τάξεως- αφού ενημερώσει τον Διευθυντή του Σχολείου, ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις (24) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες , είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με την μέριμνα του Σχολείου από 1 έως 5 κάθε μήνα που προηγήθηκε  και από 15 έως 20 Μάη για το πρώτο 15/μερο του ιδίου μήνα.

2)      Με την παραπάνω επιστολή ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή.

3)      Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες  λειτουργίας του σχολείου για να ενημερώνεται υπεύθυνα  για τη φοίτηση του μαθητή λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα του υπεύθυνου καθηγητή. Η επιστολή της παραγράφου 1 αποστέλλεται στο κηδεμόνα ανεξάρτητα από την προσέλευση του η όχι  στο Σχολείο και είναι ανεξάρτητη από το ενυπόγραφο σημείωμα.

4)      Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και την δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας  ή οποιουδήποτε  ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος  και την διάρκεια της ασθένειας.

5)      Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό  υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση  και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως.

6)      Για τη δικαιολόγηση απουσιών ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα μέρες από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο.

7)      Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ δέκα ημέρες αθροιστικά για όλο το έτος.

8)      Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν δεσμεύουν το σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους  απουσίας του μαθητή.

9)      Η ενημέρωση των γονέων θα γίνεται κάθε Τετάρτη. Το πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί  με την οριστικοποίηση του ωρολογίου προγράμματος.

10)   Οι απουσίες που μπορεί να πραγματοποιήσουν οι μαθητές είναι:  α) Μέχρι 50 αδικαιολόγητες   β) Οι πάνω από 59 και μέχρι τις 114 να είναι δικαιολογημένες.

11)   Οι γονείς οφείλουν να συνεργάζονται με τους καθηγητές και με τον Διευθυντή του Σχολείου προς όφελος των μαθητών. Η συχνή παρουσία αυτών στο Σχολείο μόνο ευεργετικά  αποτελέσματα έχει.

 

 

Ο  Σύλλογος Διδασκόντων                                                         Ο  Δ/ντής

                                                                                         ΠΑΠΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

                                                                                               Μαθηματικός

14/ 9 /2011


 1. Για 21 Οκτωβρίου 2011

Α΄  Λυκείου Αρχαιολογικό Μουσείο

Β΄ Λυκείου Βυζαντινό Μουσείο

Γ΄ Λυκείου Ηρακλειδών

   2.   Για 25 Νοεμβρίου

Πλανητάριο -  Ίδρυμα Ευγενίδειο ( Όλο το Σχολείο)

                                                                                                                                                                                      14/ 9 /2011


 

ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΑΣΕΙ)

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΙΚΑΡΩΝ-

ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ-

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΣΣΥ)

ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΣΜΥ) - ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) –

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ) -

ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΣΥΔ)

ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

Αθήνα: ΣΞ : 210 3630081, 210 3630579, ΠΝ: 210 3630742, 210 3630247,

ΠΑ: 210 3630360, 210 3630076

Θεσσαλονίκη: 2310 893238, 2310 893242, 2310 850060

www.geetha.mil.gr                                                                                                                                                                                                Παρασκευή 15/4/2011

 


Ξεκινούν στις 12 Μαΐου

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ανακοινώνεται:

α) Η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων,

β) Το πρόγραμμα των πανελληνίων εξετάσεων του έτους 2011 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και

γ) η περίοδος των ενδοσχολικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

 1. Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2010 – 2011 στις 10 Μαΐου 2011

 2.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ

12 - 5 - 2011

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

14 - 5 - 2011

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΦΥΣΙΚΗ

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

-ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

16 - 5 - 2011

-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ

18 - 5 - 2011

-ΙΣΤΟΡΙΑ

-ΒΙΟΛΟΓΙΑ

-ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

 

-ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

(ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20 - 5 - 2011

-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

-ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

 

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

ΔΕΥΤΕΡΑ

23 - 5 - 2011

-ΛΑΤΙΝΙΚΑ

-ΧΗΜΕΙΑ

-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

 

-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ

25 - 5 - 2011

-ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ

11/6/2011

ΑΓΓΛΙΚΑ

17.00 μ.μ

ΤΡΙΤΗ

14/6/2011

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

08.30 π.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ

15/6/2011

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

08.30 π.μ

ΠΕΜΠΤΗ

16/6/2011

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

- ΙΣΠΑΝΙΚΑ

08.30 π.μ

17.00 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17/6/2011

ΓΑΛΛΙΚΑ

08.30 π.μ

ΣΑΒΒΑΤΟ

18/6/2011

ΑΡΜΟΝΙΑ

- ΙΤΑΛΙΚΑ

08.30 π.μ

17.00 μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ

20/6/2011

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

08.30 π.μ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ. για όλα τα μαθήματα εκτός των Αγγλικών, των Ισπανικών και των Ιταλικών, για τα οποία πρέπει να προσέλθουν μέχρι τις 16.30 μ.μ .

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

- των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,

- των  Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό)  είναι έξι (6) ώρες,

- του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.

 

4. Το πρόγραμμα των επαναληπτικών πανελληνίων εξετάσεων της τελευταίας τάξης των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων  θα ανακοινωθεί αργότερα.

 

5. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Οι  απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας για την Γ΄ τάξη θα ξεκινήσουν στις 27-5-2011 και θα διενεργηθούν με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα που θα καταρτίσει το 49 ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ..

6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Ορίζουμε την προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) από την Τετάρτη 8-6-2011 μέχρι και την Τετάρτη 22-6-2011.                                                                                                                                Τετάρτη 6/4/2011


1) Του πενταμελούς Γ2 επί δίωρο για τις πανελλαδικές εξετάσεις

2) Τους μαθητές του Γ3 επί μια ώρα την Δευτέρα 4/4/2011 και την Τετάρτη 5/4/2011

τους μαθητές του Γ1 επί μια ώρα  για τις πανελλαδικές εξετάσεις

                                                                                                                                                  Τρίτη 5/4/2011


        Πατερά Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,

        Πρωτοπρεσβύτερο Θεμιστοκλή Χριστοδούλου

         Πατερά Γεώργιο Καλπούζο

         Οι διάκονοι  συγκέντρωσαν υπογραφές από τους πιστούς της ενορίας του Αγίου Ελευθερίου προκειμένου να μην συγχωνευθεί ή καταργηθεί το σχολείο.

                                                                                                                                                                                               Πέμπτη 24/3/2011


                                                                                                                                                                                                  Δευτέρα 7-2-2011 


Ενημερώθηκαν οι γονείς να θέσουν υποψηφιότητα για:

 1. Την τριμελή εφορευτική επιτροπή
 2. ΔΣ, σχολική επιτροπή, ένωση γονέων-κηδεμόνων, εξελεγκτική επιτροπή.                                                                                         Τετάρτη 26-1-2011

 


Ενημέρωση Γονέων-Κηδεμόνων από κα. Διευθύντρια και κ. Υποδιευθυντή

Eπίδοση βαθμολογίας (προφορικής) Α' τετραμήνου των μαθητών/τριών του σχολείου μας στους γονείς και κηδεμόνες τους.

Θα γίνει ενημέρωση στους γονείς για τα εξής θέματα:

                                           I.            Λειτουργία σχολείου

                                        II.            Έγκαιρη πρωινή προσέλευση μαθητών

                                     III.            Απουσίες

                                     IV.            Εκδρομές

                                        V.            Προαγωγή μαθητών Α' και Β' τάξης

                                     VI.            Απόλυση μαθητών Γ' τάξης

                                  VII.            Βαθμοί

                               VIII.            Δηλώσεις για στρατιωτικές σχολές, αστυνομία, εμπορικό ναυτικό, ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες), σχέδιο (ελεύθερο-γραμμικό), μουσική. Μόρια ανά μάθημα.

Μαθητές αίτηση στη Στρατολογία (μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2011 με αστυνομική ταυτότητα και πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, όπου είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αρρένων) στο στρατολογικό γραφείο ή στο ΚΕΠ. Τιμωρία ενός μηνός ή διετούς φυλάκισης σε όσους δεν υποβάλλουν αίτηση. Οι απουσίες δεν καταχωρούνται με την προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων στα σχολεία. Το αποδεικτικό στοιχείο (έγγραφο) κατάθεσης της αίτησης, φυλάσσεται από τον ενδιαφερόμενο, με το οποίο θα προσέλθει στην υπόταξη του για στράτευση.                                                                                                                                                                              Τετάρτη 26-1-2011

Συνάντηση Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου και προέδρων Μαθητικών κοινοτήτων με υπεύθυνους του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Α' Αθήνας στο σχολείο μας.

Τα θέματα που θα συζητηθούν με τους μαθητές και τους υπευθύνους του Σ.Σ.Ν Α' Αθήνας είναι:

                                           I.            Σχέσεις μεταξύ μαθητών

                                        II.            Σχέσεις μαθητών-γονέων

                                     III.            Σχέσεις μαθητών-εκπαιδευτικών                                                                                                                                                Τετάρτη 26-1-2011