49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 49 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2017 - 2018

Ενημέρωση Γονέων για Επιδώσεις μαθητών κάθε Τετάρτη

Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ       ΘΡΗΣ   ΘΡΗΣ ΘΡΗΣ     ΘΡΗΣ ΘΡΗΣ   ΘΡΗΣ ΘΡΗΣ     ΘΡΗΣ ΘΡΗΣ   ΘΡΗΣ ΘΡΗΣ     ΘΡΗΣ ΘΡΗΣ ΘΡΗΣ ΘΡΗΣ                
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       Α2   Α3 Α1     Β1 Α1   Β3 Α2     Β1 Γ2   Γ3 Β2     Β2 Β3 Α3 Γ1                
ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΡΧ ΑΡΧ   ΙΣΤ       ΙΣΤ ΑΡΧ ΙΣΤ         ΑΡΧ ΙΣΤ   ΑΡΧ ΑΡΧ ΙΣΤ       ΙΣΤ ΑΡΧ   ΙΣΤ ΑΡΧ ΙΣΤ ΙΣΤ ΑΡΧ        
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Β2 Α2   Β1       Β1 Α2 Β3         Β2 ΓΟΙΚ   Α2 Β1 Β3       ΓΟΙΚ Β1   Β2 Α2 Β2 ΓΟΙΚ Α2        
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΟΓ ΛΟΓ ΛΟΓ   ΙΣΤ             ΛΟΓ ΙΣΤ ΛΟΓ ΛΟΓ ΛΟΓ   ΙΣΤ       ΙΣΤ ΛΟΓ     ΕΚΘ ΕΚΘ ΙΣΤ ΙΣΤ ΕΚΘ ΕΚΘ        
ΑΝΘΗ Γ1 Α3 Α2   Γ3             Γ2 Γ1 Α3 Α2 Α1   Γ3       Γ2 Α1     Γ2 Γ2 Γ1 Γ2 Β2 Β2        
ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ     ΑΡΧ   ΑΡΧ ΛΟΓ ΛΟΓ         ΑΡΧ ΑΡΧ ΛΟΓ ΛΟΓ   ΛΟΓ ΑΡΧ ΑΡΧ             ΕΚΘ ΕΚΘ ΑΡΧ   ΑΡΧ   ΛΟΓ ΕΚΘ ΕΚΘ  
 ΔΕΣΠΟΙΝΑ     Α3   ΒΑΝΘ1 Β2 Β1         ΒΑΝΘ1 Α3 Β2 Β1   ΓΑΝΘ ΒΑΝΘ1 Α3             Γ3 Γ3 Α3   Α3   ΓΑΝΘ Γ1 Γ1  
ΒΕΤΤΟΥ ΕΚΘ ΕΚΘ   ΦΙΛ           ΙΣΤ ΦΙΛ   ΦΙΛ   ΦΙΛ ΕΚΘ ΕΚΘ `ΑΡΧ         ΙΣΤ ΕΚΘ ΕΚΘ ΑΡΧ     ΦΙΛ ΙΣΤ   ΦΙΛ ΑΡΧ    
 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α1 Α1   Β3           ΓΑΝΘ Β2   Β1   Β3 Α3 Α3 ΒΑΝΘ2         ΓΑΝΘ Α2 Α2 ΒΑΝΘ2     Β1 ΓΑΝΘ   Β2 ΒΑΝΘ2    
ΜΑΡΑΜΑΘΑ ΙΣΤ ΑΡΧ ΑΡΧ ΛΑΤ       ΛΟΓ ΑΡΧ   ΛΑΤ ΙΣΤ ΑΡΧ   ΛΑΤ ΑΡΧ   ΑΡΧ       ΕΚΘ ΕΚΘ ΑΡΧ ΑΡΧ       ΕΚΘ ΕΚΘ ΑΡΧ   ΑΡΧ    
 ΟΥΡΑΝΙΑ Α3 ΓΑΝΘ Α1 ΓΑΝΘ       Γ3 ΓΑΝΘ   ΓΑΝΘ Α3 Α1   ΓΑΝΘ ΓΑΝΘ   Α1       Β1 Β1 ΓΑΝΘ Α1       Β3 Β3 ΓΑΝΘ   Α1    
ΠΕΤΣΑ ΑΡΧ ΛΟΓ                                                 ΛΟΓ ΑΡΧ              
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Β3 Β3                                                 Β3 Β3              
ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ     ΜΑΘ   ΑΛΓ ΑΛΓ ΜΑΘ ΑΛΓ ΓΕΩΜ ΜΑΘ             ΜΑΘ ΑΛΓ   ΑΛΓ ΜΑΘ ΑΛΓ ΑΛΓ   ΜΑΘ ΓΕΩΜ     ΑΛΓ ΜΑΘ ΑΛΓ        
 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ     ΓΘΤ   Α1 Α2 Γ3 Α3 Α1 ΓΘΤ             ΓΘΤ Α3   Α1 Γ3 Α2 Α3   ΓΘΤ Α1     Α2 ΓΘΤ Α1        
ΜΠΑΣΙΑΔΑΚΗΣ     ΓΕΩΜ ΜΑΘ ΜΑΘ ΓΕΩ   ΓΕΩ ΜΑΘ ΑΛΓ           ΓΕΩ ΜΑΘ ΜΑΘ   ΓΕΩ ΑΛΓ ΑΛΓ ΓΕΩ   ΜΑΘ ΜΑΘ ΑΛΓ         ΜΑΘ ΜΑΘ ΑΛΓ ΑΛΓ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ     Β3 ΓΟΙΚ ΒΘΤ1 Β1   Β2 ΓΟΙΚ Β2           Β2 ΓΟΙΚ ΒΘΤ1   Β1 Β1 Β2 Β3   ΓΟΙΚ ΒΘΤ2 Β1         ΓΟΙΚ ΒΘΤ2 Β1 Β2
ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ                       ΜΑΘ ΜΑΘ           ΜΑΘ   ΜΑΘ                            
ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       Γ1 Γ2           Γ2   Γ1                            
ΡΑΟΥΖΕΟΣ ΦΥΣ ΦΥΣ   ΦΥΣ       ΦΥΣ ΦΥΣ   ΦΥΣ ΦΥΣ             ΦΥΣ ΦΥΣ ΦΥΣ         ΦΥΣ ΦΥΣ ΦΥΣ ΦΥΣ ΦΥΣ   ΦΥΣ ΦΥΣ ΦΥΣ  
 ΜΑΤΘΑΙΟΣ Α2 ΓΘΤ   Β2       Β3 ΓΘΤ   Α3 ΒΘΤ1             Β2 Α2 Β3         ΒΘΤ1 Α1 Β1 Α3 Β1   ΓΘΤ ΒΘΤ1 Α1  
ΠΕΤΑΛΑ ΒΙΟ ΧΗΜ   ΧΗΜ ΦΥΣ         ΧΗΜ ΧΗΜ ΦΥΣ     ΧΗΜ   ΧΗΜ ΦΥΣ ΧΗΜ ΧΗΜ   ΧΗΜ ΧΗΜ ΧΗΜ         ΒΙΟ   ΧΗΜ ΧΗΜ ΧΗΜ ΧΗΜ  
 ΒΑΪΑ Γ3 Β1   ΓΘΤ ΒΘΤ2         Α1 ΓΘΤ ΒΘΤ2     ΓΘΤ   Β3 ΒΘΤ2 Α2 Α3   Α1 Β2 Β3         Γ3   Α3 Β1 Α2 Β2  
ΚΑΡΙΝΟΣ ΒΙΟ ΒΙΟ                       ΒΙΟ   ΒΙΟ     ΕΕ ΒΙΟ ΒΙΟ                            
ΘΩΜΑΣ Γ2 Β2                       Β1   Β1     Β3 Β2 Γ2                            
ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ                                           ΒΙΟ ΒΙΟ           ΒΙΟ   ΒΙΟ        
ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                           ΓΙ ΓΘΤ           Γ1   ΓΘΤ        
ΤΣΟΥΚΑΛΑ         ΑΓΓ     ΑΓΓ                     ΑΓΓ ΑΓΓ ΑΓΓ ΑΓΓ   ΑΓΓ                 ΑΓΓ    
ΒΑΣΙΛΙΚΗ         Γ1     Γ2                     Γ3 Γ1 Α3 Γ3   Α3                 Γ2    
ΦΩΤΙΑ ΑΓΓ   ΑΓΓ ΙΣΤ         ΑΓΓ   ΙΣΤ ΕΕ ΑΓΓ ΑΓΓ ΙΣΤ ΕΕ ΑΓΓ             ΑΓΓ   ΙΣΤ ΑΓΓ ΕΕ ΑΓΓ ΙΣΤ ΑΓΓ        
ΣΟΦΙΑ  Β1   Β2 Α1         Β1   Α2 Α2 Β2 Β3 Α1 Α2 Α2             Α1   Α2 Α2 Α1 Α1 Α1 Β3        
ΚΟΥΤΤΡΩΤΣΙΟΥ     ΑΟΘ ΠΠ   ΑΟΔΕ ΕΕ ΑΟΔΕ ΠΠ ΠΠ ΠΠ       ΑΟΘ ΠΠ ΠΠ ΑΟΔΕ       ΠΠ ΠΠ ΠΠ ΠΠ           ΑΟΘ ΠΠ   ΑΟΔΕ ΠΠ
 ΣΟΦΙΑ     ΓΟΙΚ Α3   ΓΕΠ2 Β2 Γ1 Α3 Α2 Β1       ΓΟΙΚ Β3 Β2 Γ1       Α3 Α2 Β1 Β2           ΓΟΙΚ Α2   ΓΕΠ2 Β3
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΚΟΙΝ ΚΟΙΝ     ΠΠ         ΚΟΙΝ ΒΑΚΕ ΙΣΚ ΙΣΚ         ΙΣΚ   ΠΠ       ΚΟΙΝ ΒΑΚΕ             ΒΑΚΕ   ΠΠ
ΚΩΣΤΑΣ    ΓΟΙΚ ΓΑΝΘ   ΒΑΝΘ2 Α1         ΓΟΙΚ ΒΑΝΘ2 Γ3 Γ2         Γ1   Α1       ΓΑΝΘ ΒΑΝΘ1             ΒΑΝΘ1   Α1
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ         ΓΥΜΝ ΓΥΜΝ ΓΥΜΝ         ΓΥΜΝ ΓΥΜΝ ΓΥΜΝ         ΓΥΜΝ ΓΥΜΝ ΓΥΜΝ         ΓΥΜΝ ΓΥΜΝ ΓΥΜΝ         ΓΥΜΝ ΓΥΜΝ ΓΥΜΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          Γ2 Γ1 Β3         Γ3 Α2 Α1         Α1 Γ2 Α2         Γ1 Α3 Β2         Γ3 Α3 Β1
ΠΟΛΥΠΟΡΤΗ     Η/Π   ΓΕΩΜ ΑΛΓ ΥΠΟΛ ΥΠΟΛ Η/Π ΑΕΠΠ ΑΛΓ       ΓΕΩ ΑΕΠΠ ΥΠΟΛ         ΑΛΓ ΑΕΠΠ ΑΕΠΠ ΓΕΩ             Η/Π   ΓΕΩ ΥΠΟΛ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      Β1   Α2 Β3 ΑΕΠ2 Α1 Β2 ΓΟΙΚ Β3       Α3 ΓΘΤ Α1         Β3 ΓΟΙΚ ΓΘΤ Α3             Β3   Α2 ΑΕΠ2
ΤΕΓΟΥ         ΕΕ ΓΕΡΜ ΕΥΡ.Π                                               ΕΕ ΕΕ   ΓΕΡΜ ΕΥΡ.Π
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ         Α3 ΓΕΠ2 ΑΕΠ2                                               Β1 Α3   ΓΕΠ2 ΑΕΠ2
ΖΗΣΗΣ               ΒΙΟ ΒΙΟ ΒΙΟ   ΒΙΟ                                   ΒΙΟ   ΒΙΟ ΒΙΟ ΒΙΟ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ               Α2 Β3 Α3   Α1                                   Α2   Α1 Α3 Β3  

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ         ΘΡΗΣ ΘΡΗΣ ΘΡΗΣ   ΘΡΗΣ   ΘΡΗΣ ΘΡΗΣ ΘΡΗΣ ΘΡΗΣ       ΘΡΗΣ ΘΡΗΣ ΘΡΗΣ ΘΡΗΣ       ΘΡΗΣ ΘΡΗΣ ΘΡΗΣ ΘΡΗΣ              
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         Γ1 Β3 Β1   Β3   Β1 Α3 Β2 Α2       Α3   Α1 Γ2     Α2   Γ3 Α1 Β2              
ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΡΧ ΙΣΤ ΑΡΧ ΙΣΤ   ΑΡΧ   ΙΣΤ ΙΣΤ ΙΣΤ ΑΡΧ       ΑΡΧ ΙΣΤ ΙΣΤ             ΑΡΧ ΙΣΤ   ΑΡΧ   ΑΡΧ ΑΡΧ   ΙΣΤ   ΙΣΤ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Β1 Β1 Α2 Β3   Β2   Β3 Β2 ΓΟΙΚ Α2       Α2 Β1 ΓΟΙΚ             Β1 ΓΟΙΚ   Α2   Β2 Α2   Β2   Β1  
ΘΕΟΔΩΡΟΥ         ΛΟΓ ΙΣΤ ΙΣΤ ΙΣΤ ΛΟΓ     ΙΣΤ ΛΟΓ   ΛΟΓ ΕΚΘ ΕΚΘ ΙΣΤ   ΙΣΤ           ΕΚΘ ΕΚΘ ΛΟΓ ΛΟΓ ΛΟΓ   ΛΟΓ      
ΑΝΘΗ         Α2 Γ1 Γ3 Γ1 Α3     Γ2 Γ1   Α3 Β2 Β2 Γ3   Γ2           Γ2 Γ2 Α1 Γ2 Α1   Α2      
ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΟΓ ΑΡΧ   ΛΟΓ ΑΡΧ     ΛΟΓ ΛΟΓ   ΑΡΧ             ΑΡΧ ΕΚΘ ΕΚΘ ΑΡΧ         ΕΚΘ ΕΚΘ ΑΡΧ ΛΟΓ ΛΟΓ ΑΡΧ   ΑΡΧ    
 ΔΕΣΠΟΙΝΑ Β2 Α3   ΓΑΝΘ ΒΑΝΘ1     Β1 ΓΑΘΡ   Α3             ΒΑΝΘ1 Γ3 Γ3 Α3         Γ1 Γ1 Α3 Β1 Β2 Α3   ΒΑΝΘ1    
ΒΕΤΤΟΥ ΕΚΘ ΕΚΘ   ΦΙΛ ΑΡΧ         ΙΣΤ   ΑΡΧ ΦΙΚ         ΕΚΘ ΕΚΘ ΦΙΛ ΦΙΛ       ΙΣΤ ΑΡΧ ΦΙΛ         ΙΣΤ ΕΚΘ ΕΚΘ ΦΙΛ
 ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α3 Α3   Β2 ΒΑΝΘ2         ΓΑΝΘ   ΒΑΝΘ2 Β1         Α2 Α2 Β1 Β3       ΓΑΝΘ ΒΑΝΘ2 Β2         ΓΑΝΘ Α1 Α1 Β3
ΜΑΡΑΜΑΘΑ ΑΡΧ ΑΡΧ ΛΑΤ           ΕΚΘ ΕΚΘ ΑΡΧ   ΙΣΤ ΑΡΧ ΑΡΧ ΑΡΧ ΛΑΤ         ΑΡΧ ΑΡΧ  ΕΚΘ ΕΚΘ   ΛΟΓ   ΑΡΧ ΑΡΧ ΛΑΤ ΙΣΤ      
 ΟΥΡΑΝΙΑ Α1 ΓΑΝΘ ΓΑΝΘ           Β1 Β1 ΓΑΝΘ   Α3 Α1 ΓΑΝΘ Α1 ΓΑΝΘ         Α1 ΓΑΝΘ Β3 Β3   Γ3   Α1 ΓΑΝΘ ΓΑΝΘ Α3      
ΠΕΤΣΑ ΑΡΧ ΛΟΓ                                                 ΑΡΧ ΛΟΓ              
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Β3 Β3                                                 Β3 Β3              
ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ     ΜΑΘ   ΜΑΘ ΑΛΓ ΑΛΓ ΜΑΘ   ΑΛΓ ΜΑΘ ΓΕΩΜ     ΑΛΓ ΜΑΘ   ΓΕΩΜ ΑΛΓ         ΜΑΘ ΑΛΓ ΑΛΓ     ΑΛΓ ΜΑΘ ΑΛΓ        
 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ     ΓΘΤ   Γ3 Α2 Α1 Γ3   Α3 ΓΘΤ Α1     Α1 ΓΘΤ   Α1 Α3         ΓΘΤ Α2 Α1     Α3 ΓΘΤ Α2        
ΜΠΑΣΙΑΔΑΚΗΣ     ΓΕΩΜ ΜΑΘ ΜΑΘ ΑΛΓ   ΓΕΩ ΓΕΩΜ ΓΕΩ           ΜΑΘ ΑΛΓ ΜΑΘ   ΑΛΓ ΓΕΩΜ ΓΕΩΜ ΑΛΓ ΓΕΩΜ   ΜΑΘ       ΓΕΩΜ   ΜΑΘ ΜΑΘ ΑΛΓ ΑΛΓ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ     Β1 ΓΟΙΚ ΒΘΤ1 Β1   Β2 ΓΟΙΚ Β3           ΓΟΙΚ Β1 ΒΘΤ2   Β2 Β2 Β1 Β2 ΓΟΙΚ   ΒΘΤ2       Β3   ΓΟΙΚ ΒΘΤ1 Β1 Β2
ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ                       ΜΑΘ ΜΑΘ           ΜΑΘ   ΜΑΘ                            
ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       Γ1 Γ2           Γ2   Γ1                            
ΡΑΟΥΖΕΟΣ                                                                      
 ΜΑΤΘΑΙΟΣ                                                                      
ΠΕΤΑΛΑ   ΧΗΜ ΧΗΜ ΧΗΜ ΦΥΣ       ΧΗΜ ΧΗΜ   ΦΥΣ ΒΙΟ ΧΗΜ     ΧΗΜ   ΧΗΜ ΧΗΜ   ΧΗΜ ΧΗΜ ΧΗΜ         ΒΙΟ   ΧΗΜ ΧΗΜ ΦΥΣ ΧΗΜ  
 ΒΑΪΑ   ΓΘΤ Α1 Β1 ΒΘΤ2