49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 49 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2019 - 2020

ΑΠΟ 25/5/2020 - 12/6/2020  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ B ΟΜΑΔΑ / ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ A ΟΜΑΔΑ   ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ( Η Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΑ )

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΠ     ΑΓΓ         ΑΓΓ       ΠΠ           ΠΠ                   ΠΠ            
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β3     Α1         Α1       Β2           Β2                   Β3            
ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ     ΑΡΧ   ΕΚΘ ΕΚΘ ΛΟΓ   ΕΕ ΑΡΧ   ΕΚΘ ΕΚΘ ΛΟΓ         ΑΡΧ ΕΚΘ ΕΚΘ     ΑΡΧ   ΕΚΘ ΕΚΘ     ΑΡΧ     ΛΟΓ ΛΟΓ  
 ΔΕΣΠΟΙΝΑ     Α1   Γ3 Γ3 Γ2   Β3 Α1   Γ2 Γ2 Γ3         Α1 Γ2 Γ2     Α1   Γ3 Γ3     Α1     Γ2 Γ3  
ΜΑΡΑΜΑΘΑ ΑΡΧ ΑΡΧ ΑΡΧ         ΑΡΧ ΑΡΧ ΛΟΓ         ΛΟΓ ΑΡΧ ΑΡΧ   ΛΟΓ     ΛΟΓ ΑΡΧ ΑΡΧ   ΕΚΘ ΕΚΘ   ΕΚΘ ΕΚΘ ΑΡΧ ΑΡΧ ΑΡΧ    
 ΟΥΡΑΝΙΑ Α2 ΓΑΝΘ ΓΑΝΘ         Α2 ΓΑΝΘ Β2         Β1 Α2 ΓΑΝΘ   Β1     Β2 ΓΑΝΘ Α2   Β2 Β2   Β1 Β1 ΓΑΝΘ ΓΑΝΘ Α2    
ΠΕΤΣΑ ΑΡΧ ΑΡΧ ΑΡΧ   ΕΚΘ ΕΚΘ   ΑΡΧ ΑΡΧ ΑΡΧ ΛΟΓ   ΛΟΓ   ΛΟΓ ΑΡΧ ΑΡΧ         ΑΡΧ ΑΡΧ           ΑΡΧ ΑΡΧ ΛΟΓ   ΕΚΘ ΕΚΘ ΛΟΓ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Β2 Β1 Α3   Γ1 Γ1   Β2 Α3 Β1 Α2   Γ1   Β3 Β3 Α3         Β3 Α3           Α2 Α3 Β3   ΓΙ Γ1 Γ1
ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΑΛΓ ΑΛΓ ΜΑΘ         ΑΛΓ ΑΛΓ   ΜΑΘ ΑΛΓ     ΑΛΓ ΓΕΩΜ ΑΛΓ ΜΑΘ ΜΑΘ     ΓΕΩ ΑΛΓ   ΜΑΘ       ΜΑΘ ΜΑΘ ΑΛΓ        
 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Α1 Α3 ΓΘΕΤ         Α1 Α2   ΓΘΕΤ Α3     Α3 Α1 Α1 ΓΘΕΤ ΓΘΕΤ     Α1 Α2   ΓΘΕΤ       ΓΘΕΤ ΓΘΕΤ Α2        
ΜΠΑΣΙΑΔΑΚΗΣ ΑΛΓ ΜΑΘ   ΜΑΘ       ΜΑΘ ΜΑΘ   ΜΑΘ         ΜΑΘ ΜΑΘ ΜΑΘ ΜΑΘ ΑΛΓ   ΑΛΓ ΑΛΓ ΜΑΘ ΜΑΘ       ΜΑΘ ΜΑΘ ΜΑΘ   ΑΛΓ ΑΛΓ  
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β1 ΓΟΙΚ2   ΓΟΙΚ1       ΓΟΙΚ2 ΓΟΙΚ2   ΓΟΙΚ1         ΓΟΙΚ1 ΓΟΙΚ1 ΓΟΙΚ2 ΓΟΙΚ2 Β3   Β1 Β3 ΓΟΙΚ2 ΓΟΙΚ1       ΓΟΙΚ2 ΓΟΙΚ1 ΓΟΙΚ1   Β1 Β3  
ΔΟΥΚΑΣ     ΓΕΩ ΜΑΘ ΑΛΓ ΕΕ   ΓΕΩ ΓΕΩ ΕΕ ΕΕ           ΓΕΩ ΜΑΘ ΓΕΩ    ΓΕΩ     ΑΛΓ ΓΕΩ ΜΑΘ ΓΕΩ ΕΕ ΓΕΩ     ΓΕΩ ΜΑΘ ΑΛΓ    
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     Α2 ΒΘΕΤ2 Β2 Α1   Α3 Β1 Α2 Α1           Α2 ΒΘΕΤ1 Β3 Β2     Β2 Β2 ΒΘΕΤ1 Β3 Α2 Β1     Α3 ΒΘΕΤ2 Β2    
ΡΑΟΥΖΕΟΣ ΦΥΣ ΦΥΣ   ΦΥΣ       ΦΥΣ ΦΥΣ ΦΥΣ ΦΥΣ       ΦΥΣ ΦΥΣ ΦΥΣ ΦΥΣ       ΦΥΣ ΦΥΣ ΦΥΣ ΦΥΣ         ΦΥΣ ΦΥΣ ΦΥΣ      
 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΘΕΤ-Υ ΓΘΕΤΥ   ΒΘΕΤ1       ΓΘΕΤ-Υ Β2 Α3 ΒΘΕΤ1       ΓΘΕΤ-Υ ΓΘΕΤ-Υ Β2 Α1       Α2 Α1 ΓΘΕΤ-Υ Α3         Α2 ΓΘΕΤ-Υ ΒΘΕΤ1      
ΠΕΤΑΛΑ   ΧΗΜ ΧΗΜ ΧΗΜ ΧΗΜ     ΧΗΜ ΧΗΜ ΧΗΜ   ΧΗΜ     ΧΗΜ ΧΗΜ ΧΗΜ ΧΗΜ       ΧΗΜ ΧΗΜ ΧΗΜ ΧΗΜ       ΧΗΜ ΧΗΜ   ΧΗΜ      
 ΒΑΪΑ   Β3 Β2 ΓΘΕΤ-Υ Α1     Β1 ΓΘΕΤ-Υ ΓΘΕΤΥ   Α2     Β2 Β1 ΓΘΕΤ-Υ Α3       ΓΘΕΤ-Υ ΓΘΕΤ-Υ Α3 Α2       Α1 Β3   ΓΘΕΤ-Υ      
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ   ΒΙΟ ΒΙΟ ΒΙΟ ΒΙΟ         ΦΥΣ ΒΙΟ ΒΙΟ ΒΙΟ   ΒΙΟ   ΦΥΣ ΒΙΟ ΒΙΟ     ΒΙΟ ΦΥΣ ΒΙΟ ΒΙΟ ΒΙΟ     ΒΙΟ ΒΙΟ ΒΙΟ ΒΙΟ ΦΥΣ ΒΙΟ  
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ   Β2 ΓΥΓ Α2 Β3         Β3 ΓΥΓ Β2 Α3   Α1   Β1 ΓΥΓ ΓΥΓ     Α3 Β1 Β3 ΓΥΓ Β1     ΓΥΓ ΓΥΓ Α1 Α2 Β3 Β1  
ΦΩΤΙΑ ΑΓΓ ΑΓΓ ΑΓΓ ΙΣΤ ΑΓΓ ΑΓΓ           ΑΓΓ ΑΓΓ ΙΣΤ ΑΓΓ ΑΓΓ ΑΓΓ                 ΑΓΓ ΑΓΓ ΑΓΓ ΑΓΓ ΑΓΓ ΑΓΓ        
ΣΟΦΙΑ Α3 Α2 Β1 Α3 Γ2 Β3           Γ1 Γ3 Α3 Α2 Β2 Β3                 Γ2 Γ1 Γ3 Α3 Β2 Β1        
ΤΣΑΓΚΡΑΣΟΥΛΗΣ                     ΦΥΣ             ΦΥΣ             ΦΥΣ                    
ΝΙΚΟΛΑΟΣ                     ΒΘΕΤ2             ΒΘΕΤ2             ΒΘΕΤ2                    
ΝΙΚΟΛΑΟΥ                                     ΠΛΗΡ ΠΛΗΡ ΠΛΗΡ         ΠΛΗΡ ΠΛΗΡ ΠΛΗΡ              
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                     Α2 Α3 Α1         Α3 Α1 Α2              
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΙΝ   ΑΟΘ         ΑΟΘ ΑΟΘ ΚΟΙΝ ΑΟΘ       ΚΟΙΝ ΚΟΙΝ   ΑΟΘ ΑΟΘ     ΚΟΙΝ   ΑΟΘ         ΑΟΘ ΚΟΙΝ          
ΚΩΣΤΑΣ  ΓΑΝΘ   ΓΟΙΚ1         ΓΟΙΚ1 ΓΟΙΚ1 ΓΑΝΘ ΓΑΝΘ       ΓΑΝΘ ΓΑΝΘ   ΓΟΙΚ1 ΓΟΙΚ1     ΓΑΝΘ   ΓΟΙΚ1         ΓΟΙΚ1 ΓΑΝΘ          
ΨΑΛΤΗΣ   ΓΥΜΝ ΓΥΜΝ   ΓΥΜΝ ΓΥΜΝ ΕΕ       ΕΕ ΓΥΜΝ     ΓΥΜΝ   ΓΥΜΝ ΕΕ ΓΥΜΝ             ΓΥΜΝ ΓΥΜΝ       ΓΥΜΝ ΓΥΜΝ ΓΥΜΝ ΓΥΜΝ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Α1 Β3   Α2 Γ2 Β2       Α3 Α1     Α3   Α2 Α3 Γ1             Γ1 Β1       Β2 Α3 Γ3 Γ2  
ΠΟΛΥΠΟΡΤΗ ΠΛΗΡ ΠΛΗΡ ΠΛΗΡ ΠΛΗΡ ΠΛΗΡ     ΠΛΗΡ   ΠΛΗΡ ΠΛΗΡ       ΠΛΗΡ ΠΛΗΡ ΠΛΗΡ         ΠΛΗΡ ΠΛΗΡ ΕΕ ΠΛΗΡ       ΠΛΗΡ ΠΛΗΡ   ΠΛΗΡ      
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΓΟΙΚ1 ΓΟΙΚ1 ΓΟΙΚ2 ΓΟΙΚ2 Β1     Β3   ΓΟΙΚ1 ΓΟΙΚ2       ΓΟΙΚ1 ΓΟΙΚ2 ΓΟΙΚ2         ΓΟΙΚ1 ΓΟΙΚ1 Β1 ΓΟΙΚ2       Β2 ΓΟΙΚ2   ΓΟΙΚ1      
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ                                                                      
ΕΛΕΝΗ                                                                      
ΚΟΥΤΤΡΩΤΣΙΟΥ                                                                      
 ΣΟΦΙΑ                                                                      
                                                                       

ΑΠΟ 18/5/2020 - 22/5/2020  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α ΟΜΑΔΑ / ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ Β ΟΜΑΔΑ  ( Η Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΑ )

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ                                                                      
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                      
ΤΣΟΥΚΑΛΑ                   ΑΓΓ     ΠΠ   ΑΓΓ ΠΠ                         ΠΠ            
ΒΑΣΙΛΙΚΗ                   Α1     Β2   Α1 Β2                         Β3            
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ                                                                      
ΕΛΕΝΗ                                                                      
ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ       ΑΡΧ ΕΚΘ ΕΚΘ ΛΟΓ   ΑΡΧ ΕΕ   ΕΚΘ ΕΚΘ ΛΟΓ         ΑΡΧ ΕΚΘ ΕΚΘ       ΑΡΧ   ΕΚΘ ΕΚΘ       ΑΡΧ ΛΟΓ ΛΟΓ  
 ΔΕΣΠΟΙΝΑ       Α1 Γ3 Γ3 Γ2   Α1 Β3   Γ2 Γ2 Γ3         Α1 Γ2 Γ2       Α1   Γ3 Γ3       Α1 Γ2 Γ3  
ΒΕΤΤΟΥ   ΙΣΤ   ΑΡΧ ΕΚΘ ΕΚΘ   ΙΣΤ     ΑΡΧ             ΙΣΤ ΙΣΤ ΕΚΘ ΕΚΘ ΙΣΤ ΙΣΤ ΦΙΛ ΑΡΧ       ΙΣΤ ΕΚΘ ΕΚΘ        
 ΒΑΣΙΛΙΚΗ   ΓΑΝΘ   ΒΑΝΘ1 Α3 Α3   ΓΑΝΘ     ΒΑΝΘ1             ΓΑΝΘ ΓΑΝΘ Α2 Α2 ΓΑΝΘ ΓΑΝΘ Β3 ΒΑΝΘ1       ΓΑΝΘ Α1 Α1        
ΜΑΡΑΜΑΘΑ     ΑΡΧ ΑΡΧ         ΑΡΧ ΛΟΓ         ΛΟΓ ΑΡΧ ΑΡΧ         ΛΟΓ   ΑΡΧ ΑΡΧ ΕΚΘ ΕΚΘ ΛΟΓ ΕΚΘ ΕΚΘ ΑΡΧ ΑΡΧ ΑΡΧ    
 ΟΥΡΑΝΙΑ     ΓΑΝΘ ΓΑΝΘ         ΓΑΝΘ Β2         Β1 Α2 ΓΑΝΘ         Β2   ΓΑΝΘ Α2 Β2 Β2 Β1 Β1 Β1 ΓΑΝΘ ΓΑΝΘ Α2    
ΠΕΤΣΑ     ΑΡΧ   ΕΚΘ ΕΚΘ ΑΡΧ   ΑΡΧ   ΛΟΓ ΑΡΧ ΛΟΓ   ΛΟΓ ΑΡΧ ΑΡΧ         ΑΡΧ ΑΡΧ           ΑΡΧ ΑΡΧ ΛΟΓ   ΕΚΘ ΕΚΘ ΛΟΓ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ     Α3   Γ1 Γ1 Β1   Α3   Α2 Β1 Γ1   Β3 Β3 Α3         Β3 Α3           Α2 Α3 Β3   ΓΙ Γ1 Γ1
ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ   ΑΛΓ ΜΑΘ             ΑΛΓ ΜΑΘ ΑΛΓ     ΑΛΓ ΓΕΩΜ   ΜΑΘ ΜΑΘ     ΓΕΩ   ΑΛΓ ΜΑΘ   ΑΛΓ   ΜΑΘ ΜΑΘ ΑΛΓ        
 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ   Α3 ΓΘΕΤ             Α2 ΓΘΕΤ Α3     Α3 Α1   ΓΘΕΤ ΓΘΕΤ     Α1   Α1 ΓΘΕΤ   Α2   ΓΘΕΤ ΓΘΕΤ Α2        
ΜΠΑΣΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΘ   ΜΑΘ         ΜΑΘ ΜΑΘ ΜΑΘ           ΜΑΘ ΜΑΘ ΜΑΘ ΜΑΘ ΑΛΓ   ΑΛΓ ΑΛΓ ΜΑΘ ΜΑΘ         ΜΑΘ ΜΑΘ ΜΑΘ ΑΛΓ ΑΛΓ  
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΙΚ1   ΓΟΙΚ2         ΓΟΙΚ2 ΓΟΙΚ2 ΓΟΙΚ1           ΓΟΙΚ1 ΓΟΙΚ1 ΓΟΙΚ2 ΓΟΙΚ2 Β3   Β1 Β3 ΓΟΙΚ2 ΓΟΙΚ1         ΓΟΙΚ1 ΓΟΙΚ1 ΓΟΙΚ2 Β1 Β3  
ΔΟΥΚΑΣ     ΕΕ ΜΑΘ ΑΛΓ ΓΕΩ     ΕΕ ΓΕΩ ΕΕ           ΓΕΩ ΜΑΘ ΓΕΩ    ΓΕΩ     ΕΕ ΓΕΩ ΜΑΘ ΓΕΩ   ΑΛΓ     ΓΕΩ ΜΑΘ   ΑΛΓ ΓΕΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     Α1 ΒΘΕΤ2 Β2 Α2     Α2 Β1 Α1           Β1 ΒΘΕΤ1 Β3 Β2     Α2 Β2 ΒΘΕΤ1 Β3   Β2     Α3 ΒΘΕΤ2   Β2 Α2
ΡΑΟΥΖΕΟΣ ΦΥΣ ΦΥΣ   ΦΥΣ       ΦΥΣ   ΦΥΣ ΦΥΣ       ΦΥΣ ΦΥΣ ΦΥΣ ΦΥΣ       ΦΥΣ ΦΥΣ ΦΥΣ           ΦΥΣ ΦΥΣ ΦΥΣ ΦΥΣ    
 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΓΘΕΤ-Υ ΓΘΕΤΥ   ΒΘΕΤ1       ΓΘΕΤ-Υ   Α3 ΒΘΕΤ1       ΓΘΕΤ-Υ ΓΘΕΤ-Υ Β2 Α1       Α2 Α1 ΓΘΕΤ-Υ           Α2 ΓΘΕΤ-Υ ΒΘΕΤ1 Α3    
ΠΕΤΑΛΑ     ΧΗΜ ΧΗΜ ΧΗΜ   ΧΗΜ   ΧΗΜ ΧΗΜ   ΧΗΜ     ΧΗΜ ΧΗΜ ΧΗΜ ΧΗΜ       ΧΗΜ ΧΗΜ ΧΗΜ   ΧΗΜ     ΧΗΜ ΧΗΜ   ΧΗΜ      
 ΒΑΪΑ     Β2 ΓΘΕΤ-Υ Α1   Β3   ΓΘΕΤ-Υ ΓΘΕΤΥ   Α2     Β2 Β1 ΓΘΕΤ-Υ Α3       ΓΘΕΤ-Υ ΓΘΕΤ-Υ Α3   Α2     Α1 Β3   ΓΘΕΤ-Υ      
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ     ΒΙΟ ΒΙΟ ΒΙΟ           ΒΙΟ ΒΙΟ ΒΙΟ ΦΥΣ     ΒΙΟ ΒΙΟ ΒΙΟ ΦΥΣ   ΒΙΟ ΦΥΣ   ΒΙΟ ΒΙΟ ΒΙΟ   ΒΙΟ ΒΙΟ   ΒΙΟ ΦΥΣ ΒΙΟ ΒΙΟ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ     ΓΥΓ Α2 Β3           ΓΥΓ Β2 Α3 Β3     Α1 ΓΥΓ ΓΥΓ Β1   Α3 Β1   ΓΥΓ Β1 Β3   ΓΥΓ ΓΥΓ   Α2 Β3 Α1 Β1
ΦΩΤΙΑ   ΑΓΓ ΑΓΓ ΙΣΤ ΑΓΓ ΑΓΓ                                             ΑΓΓ ΑΓΓ ΑΓΓ        
ΣΟΦΙΑ   Α2 Β1 Α3 Γ2 Β3                                             Α3 Β2 Β1        
ΤΣΑΓΚΡΑΣΟΥΛΗΣ                     ΦΥΣ             ΦΥΣ             ΦΥΣ                    
ΝΙΚΟΛΑΟΣ