49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΡΩΜΕΝΑΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τεύχος 7ο

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
&
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΗΛΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΗ  - ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Η ΓΗΙΝΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013