49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΡΩΜΕΝΑΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Διδακτέα και εξεταστέα ύλη 2022-2023

20-09-22 Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γενικού Λυκείου 2022-2023 που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, μετά από σχετικές εισηγήσεις του ΙΕΠ

   Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γ΄τάξης Ημερήσιου και  και Εσπερινού Λυκείου

· Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Α΄και Β΄τάξης Ημερήσιου και  και Εσπερινού Λυκείου

·Οδηγίες για τη διδασκαλία  στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραματεία-Αρχαία Ελληνικά

·Οδηγίες  διδασκαλίας   Λατινικών Γενικού Λυκείου

·Οδηγίες  διδασκαλίας   Ιστορίας Γενικού Λυκείου

·Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Οικονομίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Φιλοσοφίας του Ημερησίου Γενικού Λυκείου

·Οδηγίες  διδασκαλίας   Πολιτικής Παιδείας Α΄τάξης  Γενικού Λυκείου

·Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου 

  Οδηγίες  διδασκαλίας   για το μάθημα της Ξένης Γλώσσας στο Γενικό Λύκειο

·Οδηγίες διδασκαλίας Μαθηματικών Προσανατολισμού Γ΄ Γενικού Λυκείου

·Οδηγίες διδασκαλίας Μαθηματικών Γενική Παιδείας Γ΄ Γενικού Λυκείου

·Οδηγίες διδασκαλίας Μαθηματικών Προσανατολισμού Β΄ Γενικού Λυκείου

·Οδηγίες διδασκαλίας Γεωμετρίας Β΄τάξης  Γενικού Λυκείου

·Οδηγίες διδασκαλίας Γεωμετρίας Α΄τάξης  Γενικού Λυκείου

·Οδηγίες διδασκαλίας Άλγεβρας  Α΄τάξης  Γενικού Λυκείου

 Οδηγίες διδασκαλίας Άλγεβρας Β΄τάξης  Γενικού Λυκείου

 Οδηγίες διδασκαλίας Φυσικής  Γενικού Λυκείου

·Οδηγίες διδασκαλίας Βιολογίας Α΄τάξης  Γενικού Λυκείου

·Οδηγίες διδασκαλίας Βιολογίας Β΄τάξης  Γενικού Λυκείου

·Οδηγίες διδασκαλίας Βιολογίας Προσανατολισμού Γ΄τάξης  Γενικού Λυκείου

·Οδηγίες διδασκαλίας Χημείας Α΄τάξης  Γενικού Λυκείου

·Οδηγίες διδασκαλίας Χημείας Β΄τάξης  Γενικού Λυκείου

·Οδηγίες διδασκαλίας Χημείας Προσανατολισμού Γ΄τάξης  Γενικού Λυκείου

·Οδηγίες διδασκαλίας Πληροφορικής Προσανατολισμού Γ΄τάξης  Γενικού Λυκείου

·Οδηγίες διδασκαλίας Εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Β΄τάξης  Γενικού Λυκείου

 Οδηγίες διδασκαλίας  Εφαρμογών Πληροφορικής Α΄τάξης  Γενικού Λυκείου

 

         08-09-22 Τρόπος αξιολόγησης μαθημάτων

22-08-22 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α΄, Β΄, και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023

Διδακτέα και εξεταστέα ύλη 2021-2022

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γενικού Λυκείου για 2021-2022, που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, μετά από σχετικές εισηγήσεις του ΙΕΠ.

Πατήστε , αντίστοιχα, παρακάτω για να ανοίξετε τις οδηγίες:

1. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

·Α΄ ΓΕΛ

·Β΄ ΓΕΛ

Γ΄ ΓΕΛ

2. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

·Α΄ ΓΕΛ

·Β΄ ΓΕΛ

Γ΄ ΓΕΛ

3. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

·Α΄ ΓΕΛ

·Β΄ ΓΕΛ

Γ΄ ΓΕΛ

4. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

·Γ’ ΓΕ.Λ.  

5. Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας

·Άλγεβρα  της Α ́ τάξης Γενικού Λυκείου

·Γεωμετρία  της Α ́ τάξης Γενικού Λυκείου

·Άλγεβρας της Β ́ τάξης Γενικού Λυκείου

·Γεωμετρίας της Β ́ τάξης Γενικού Λυκείου


6. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής των Ημερησίων, Εσπερινών,Μουσικών και Καλλιτεχνικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022

·Α΄ ΓΕΛ

·Β΄ΓΕΛ

Γ΄ ΓΕΛ

7. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

·Α΄ ΓΕΛ

·Β΄ΓΕΛ

Γ΄ ΓΕΛ  

8. Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β’ τάξης του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

·Β΄ΓΕΛ

9. Μαθηματικά

·Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) της Γ ́ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το Σχολικό Έτος 2021-2022

·Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών Ομάδων Προσανατολισμού της Γ ́ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείουγια το σχολικό έτος 2021–2022

·Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας Μαθηματικών Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ́ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

1.ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2.ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΣΤΗ Β ́ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

3.ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

4.Πολιτική Παιδεία (Α’ τάξη) Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

5.Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Οικονομίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και της Φιλοσοφίας του Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

16-09-21 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α και Β τάξης ΓΕΛ που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχ.έτος 21-22

14-09-21 Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και α

25-06-21 Η ύλη των Λατινικών

Διδακτέα και εξεταστέα ύλη 2020-2021

ΝΕΟ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ http://www.iep.edu.gr/el/anazitisi-thematon

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας, των Λατινικών και της Φιλοσοφίας Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών, Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Θρησκευτικών της Φυσικής Αγωγής της Πολιτικής Παιδείας της Οικονομίας και της Κοινωνιολογίας του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ενδεικτική διδακτική πρόταση για το μάθημα των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Ξένων Γλωσσών Αγγλικών Γαλλικών Γερμανικών Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οδηγίες για τη σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων του μαθήματος της Φυσικής της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα «Πληροφορική» της Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό έτος 2020 – 2021

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2020-2021.

Διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ τάξης του Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2020-2021

Διδακτέα ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις  Α΄, Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2020-2021.

Διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Ομάδων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό Έτος 2020-21.

Διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (Πιθανότητες-Στατιστική) της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-21.

Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Λατινικών της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο.

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας

 

Διδακτέα και εξεταστέα ύλη στην ιστοσελίδα 2019-2020

https://www.minedu.gov.gr/lykeio-2/didaktea-exet-yli-lyk

Βιολογία Γ Λυκείου, Φιλολογικά Α - Β Λυκείου, Φυσικές Επιστήμες Α - Β Λυκείου, Ξένες Γλώσσες Α-Β Λυκείου, Ξένες Γλώσσες Γ Λυκείου, Πληροφορική Α-Β Λυκείου,

Πληροφορική Γ Λυκείου, Πανόραμα Φιλολογικά Γ Λυκείου, Μαθηματικά Α-Β Λυκείου, Μαθηματικά Γ Λυκείου, Πανόραμα Μαθηματικά Β-Γ, Κοινωνιολογία Ιστορία Γ Λυκείου

Φυσικές Επιστήμες Γ Λυκείου, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ

"Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α',Β' και Γ' του Γενικού Λυκείου"

Α' τάξη Γενικού Λυκείου

 

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
Μάθημα Ώρες
Ελληνική Γλώσσα (*1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5
Νεά Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Θρησκευτικά 2
Ιστορία 2
Μαθηματικά (*2) Άλγεβρα 3
Γεωμετρια 2
Ξένη Γλώσσα 2
Φυσικές Επιστήμες (*3) Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Φυσική Αγωγή 2
Πολιτική Παιδεία 3
Μάθημα επιλογής 2
Ερευνητική Εργασία (Project) 2
Σύνολο 35
 

 

1. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους : α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

3. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία.

Μαθήματα Επιλογής: 1 από τα 4

 

Ώρες

Εφαρμογές Πληροφορικής*

 

2

Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων

 

2

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

 

2

Καλλιτεχνική Παιδεία

 

2

*  Τα μαθήματα που διδάσκει το σχολείο μας

 

Β' τάξη Γενικού Λυκείου

 

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Μάθημα Ώρες
Ελληνική Γλώσσα (*1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
Νεά Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Θρησκευτικά 2
Ιστορία 2
Μαθηματικά (*2) Άλγεβρα 3
Γεωμετρια 2
Ξένη Γλώσσα 2
Φυσικές Επιστήμες (*3) Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Φυσική Αγωγή 1
Πολιτική Παιδεία 2
Φιλοσοφία 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ 1
Ερευνητική Εργασία (Project) 1
Σύνολο 30
 

 

1. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους : α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

3. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία.

1η Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών

 

Ώρες 2η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών σπουδών

Ώρες

 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

 

3 Φυσική

3

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

 

2 Μαθηματικά

2

Σύνολο

 

5  

5

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2019 - 2020

 

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(σύνολο ωρών 32)

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ώρες

Θρησκευτικά

1

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

6

Φυσική Αγωγή

2

Σύνολο

9

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ώρες

Αρχαία Ελληνικά

7

Ιστορία

7

Κοινωνιολογία

7

Σύνολο

21

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Ώρες

Φυσική

7

Χημεία

7

Μαθηματικά

7

Σύνολο

21

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας

Ώρες

Φυσική

7

Χημεία

7

Βιολογία

7

Σύνολο

21

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Ώρες

Μαθηματικά

7

Πληροφορική

7

Οικονομία

7

Σύνολο

21

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(Οι μαθητές επιλέγουν ένα από τα μαθήματα)

 

Ώρες

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

Ελεύθερο Σχέδιο

2

Γραμμικό σχέδιο

2

Λατινικά

2

Τo μάθημα επιλογής που διδάσκει το σχολείο μας είναι Αγγλικά

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2015 - 2016

α/α

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Μαθήματα Γενικής Παιδείας 

Ώρες

1

Θρησκευτικά

1

2

Νεοελληνική Γλώσσα

2

3

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1

4

Ιστορία 

2

5

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

2

6

Βιολογία

2

7

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

1

8

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

9

Φυσική Αγωγή    (μη γραπτώς εξεταζόμενο)

2

10

 Μάθημα Επιλογής

α) Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

β) Ελεύθερο Σχέδιο  *

γ) Γραμμικό Σχέδιο   *

δ) Ιστορία της Τέχνης

ε) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ)

 2

 

Σύνολο Ωρών γενικής παιδείας:

17

* Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, δύνανται να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο μαθήματα, εκ των οποίων το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος.

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου είναι το εξής:

ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΩΡΕΣ

1)    Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

5

2)    Ιστορία

3

3)    Λατινικά

3

4)    Λογοτεχνία

2

5)    Κοινωνιολογία

2

ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ

1)    Μαθηματικά

5

2)    Φυσική

3

3)    Χημεία

3

4)    Βιολογία

2

5)    ΑΕΠΠ  (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

2

ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1)    Μαθηματικά

5

2)    ΑΟΘ  (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

3

3)    Ιστορία

3

4)    ΑΕΠΠ  (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

2

5)    Κοινωνιολογία

2

Σύνολο Ωρών μαθημάτων προσανατολισμού:

15

·     Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν:

Ø   Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού έως και την 20ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους (ν. 4327/2015, ΦΕΚ Α΄ 50) και

Ø   μάθημα επιλογής έως και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

  

Εξετάσεις για την εισαγωγή στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση 2015 - 2016- 2017

·         Τα Επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές)

2ο Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)

3ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)

4ο Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)

5ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)

·         Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2015-16 δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες:

Α) Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα εισαγωγής (Ν.4186/2013).

Β) Αν οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν και ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού), όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν.

1.  Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση.

2.  Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί με υπουργική απόφαση.

3.  Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων:

Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα πανελλαδικώς τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης είναι τα εξής:

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο  Επιστημονικό πεδίο

Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

 

1)    Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

2)    Ιστορία Προσανατολισμού

3)    Νεοελληνική Γλώσσα

4)    Λατινικά (Προσανατολισμού)

3ο  Επιστημονικό πεδίο

Επιστήμες Υγείας και Ζωής

 

1)    Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

2)    Ιστορία Προσανατολισμού

3)    Νεοελληνική Γλώσσα

4)    Βιολογία Γενικής Παιδείας

4ο  Επιστημονικό πεδίο

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

 

1)    Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

2)    Ιστορία Προσανατολισμού

3)    Νεοελληνική Γλώσσα

4)    Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

2ο  Επιστημονικό πεδίο

Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

 

1)    Φυσική Προσανατολισμού

2)    Χημεία Προσανατολισμού

3)    Νεοελληνική Γλώσσα

4)    Μαθηματικά Προσανατολισμού

3ο  Επιστημονικό πεδίο

Επιστήμες Υγείας και Ζωής

 

1)    Φυσική Προσανατολισμού

2)    Χημεία Προσανατολισμού

3)    Νεοελληνική Γλώσσα

4)    Βιολογία Προσανατολισμού

4ο  Επιστημονικό πεδίο

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

 

1)    Φυσική Προσανατολισμού

2)    Χημεία Προσανατολισμού

3)    Νεοελληνική Γλώσσα

4)    Ιστορία Γενικής Παιδείας

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

3ο  Επιστημονικό πεδίο

Επιστήμες Υγείας και Ζωής

 

1)    Μαθηματικά Προσανατολισμού

2)    ΑΕΠΠ Προσανατολισμού

3)    Νεοελληνική Γλώσσα

4)    Βιολογία Γενικής Παιδείας

4ο  Επιστημονικό πεδίο

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

 

1)    Μαθηματικά Προσανατολισμού

2)    ΑΕΠΠ Προσανατολισμού

3)    Νεοελληνική Γλώσσα

4)    Ιστορία Γενικής Παιδείας

5ο  Επιστημονικό πεδίο

Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

 

1)    Μαθηματικά Προσανατολισμού

2)    ΑΕΠΠ Προσανατολισμού

3)    Νεοελληνική Γλώσσα

4)    ΑΟΘ Προσανατολισμού


 
 
 

 

« Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016. » 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε (28/5/2015) η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία και οι συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016. 

Ο αριθμός των Τμημάτων/Σχολών/Εισ. Κατευθύνσεων ανά Επιστημονικό Πεδίο είναι ο εξής:  

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες: 108 

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες: 218 

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής: 94 

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης: 37 

5ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής: 132  

 

Παραδείγματα: 

- Τα τμήματα Βιολογίας και τα περισσότερα τμήματα Γεωπονικού Προσανατολισμού ανήκουν στο 2ο και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο. 

- Οι Σχολές Φυσικής Αγωγής και Μουσικών Σπουδών σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία. 

- Οι Αστυνομικές Σχολές και οι Πυροσβεστικές Ακαδημίες στο 1ο, 2ο και 5ο πεδίο. 

- Οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης στο 1ο και στο 5ο πεδίο. 

- Τα τμήματα Μουσικών Σπουδών και Κινηματογράφου στο 1ο και στο 2ο πεδίο.

 


 

Συντελεστές  βαρύτητας μαθημάτων (2015-2016) 

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές  στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:

 

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 

1ο  Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών 

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) 

β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 

3ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής 

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9) 

β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4) 

4ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης 

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)  

β) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

  

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 

2ο  Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) 

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 

3ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής 

α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) 

β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 

4ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης  

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) 

β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

          

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 

3ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής 

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)  

β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)  

4ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης 

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) 

β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 

5ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής 

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) 

β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 

 

Τάξη Γ'   2014 -2015

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                         

α/α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                             
                                                                                          

1. Θρησκευτικά
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
3. Νεοελληνική Γλώσσα
4. Νεοελληνική Λογοτεχνία
5. Ιστορία
6. Φυσική Αγωγή
7. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
8. Φυσική
9. Α' Ξένη Γλώσσα
10. Βιολογία
11. Κοινωνιολογία

 

 

Ώρες
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ


1. Β' Ξένη Γλώσσα
2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας      * 
3.
Στατιστική  
4. Λογική: Θεωρία και Πρακτική
5. Εφαρμογές Υπολογιστών
6. Ιστορία της Τέχνης       
7. Ι
στορία των Επιστημών & της Τεχνολογίας 
8. Προβλήματα Φιλοσοφίας    
9. Νεοελληνική Λογοτεχνία      
10. Τεχνολογία και Ανάπτυξη    
11. Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη 
12. Βιομηχανική Παραγωγή & Ενέργεια  
13. Αρχές Λογιστικής    
14. Σχέδιο Τεχνικό    
15. Σχέδιο Αρχιτεκτονικό     
16. Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα 
17. Πολυμέσα – Δίκτυα       * 
18. Εφαρμογές Λογισμικού    

 

Ώρες


2

 

 

ΙΙ._ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

 (α) Θεωρητική κατεύθυνση
          Υποχρεωτικά

α/α      ΜΑΘΗΜΑΤΑ                 

1. Αρχαία Ελληνικά
2. Νεοελληνική Λογοτεχνία
3. Λατινικά 
4. Ιστορία   

 
Ώρες

5
3/2
2/3
2


(
β) Θετική κατεύθυνση
         Υποχρεωτικά

α/α      ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Μαθηματικά 
2. Φυσική
3. Χημεία 
4. Βιολογία         

 

 


 

Ώρες

5
3
2
2

 


(γ)
Τεχνολογική κατεύθυνση
             Υποχρεωτικά
Ι. Κύκλος Τενολογίας και Παραγωγής

α/α      ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

1. Μαθηματικά 
2. Φυσική 
3. Χημεία –Βιοχημεία
4. Ηλεκτρολογία

Ι. Κύκλος Πληροφορικής και Υπερεσιών

α/α      ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

1. Μαθηματικά 
2. Φυσική 
3. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον
4. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών

 

 

 

Ώρες

5
3
2
2

*
5
3

2

2

*  Τα μαθήματα που διδάσκει το σχολείο μας

 

                                                                                                    

 

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

 

Μαθήματα

Α Τετράμηνο

Β Τετράμηνο

Μ.Ο.Τετραμήνων

Γραπτά

Γ.Μ.Ο.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

­Θρησκευτικά

20

19

19.5

20

19.8

 

 

­Αρχ. Ελλ. Γλώσσα

20

18

19

20

19.5

 

 

­Ν. Ελλ. Γλώσσα

19

16

17.5

18

17.8

-

17.85

­Ν. Ελλ. Λογοτεχνία

18

17

17.5

19

18.3

 

 

­Ιστορία

14

16

15

19

17

 

 

­Φυσική

14

16

15

19

17.1

 

 

­Βιολογία

16

17

16.5

19

17.8

 

 

­Μαθηματικά

14

17

15.5

20

17.8

18

19.4

­Κοινωνιολογία

19

17

18

20

19

 

 

Φυσική Αγωγή

18

17

17.5

 

17.5

 

 

­Αγγλικά

18

17

17.5

19

18.3

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

­Αρχαία Ελληνικά

18

18

18

15.5

16.8

17.5

16.10

­Λατινικά

20

20

20

20

20

-

20

­Ν. Ελληνική Λογοτ.

15

16

15.5

18

16.8

16

16.56

­Ιστορία.

20

20

20

19.8

19.9

 

19.86

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

­Αρχ.Οικ.Θεωρίας

18

18

18

20

19

 

19.4

 

 

 

 

 

18.3

 

18.45

Βαθμός πρόσβασης μαθήματος

 Μόρια

[(Τελικός βαθμός πρόσβασης x 8)+(1ο μάθημα βαρύτητας x 1.3)+(2ο μάθημα βαρύτητας x 0,7)]100

 

1ο Πεδίο           

1ο Μ.Β    Αρχαία Ελληνικά Κατέυθυνση

                                                                                                                      2ο Μ.Β    Ιστορία

π.χ
Σύνολο μορίων        [(18.43x8)+(16.10x1.3)+(19.86x0.7)]100=
                               (147.6 + 20.93 + 13.902)100=
                                182.432 x 100=
                                 18243.2

 

Από Θεωρητική κατεύθυνση πόσα μόρια χάνονται αν θέλεις σχολές από το 2ο Πεδίο

1ο Μάθημα: Μαθηματικά-Στατιστική Γ.Π, συντελεστής 0.9
2ο Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π, συντελεστής 0.4
Μόρια: [(18.43x8)+(19.4x0.9)+(17.85x0.4)]100=
            (147.6 + 17.46 + 7.14)100=
                17.218

Μόρια που χάθηκαν: 18243 - 17218 = 1025

Σχολές με ειδικά Μαθήματα

[Μόρια Μαθημάτων] + Μόρια Ειδικών Μαθημάτων

Στο σύνολο μορίων προσθέτουμε τα μόρια των ειδικών μαθημάτων

  1. Ορισμένες σχολές για να δηλώσεις απαιτούν ειδικό μάθημα

  2. Ο βαθμός του ειδικού μαθήματος θα είναι >=10

  3. Τα μόρια από το ειδικό μάθημα δεν προστίθενται στο γενικό σύνολο μορίων

  4. Μόνο τα μόρια από το Α.Ο.Θ όταν εξετασθεί πανελλαδικά προστίθεται στα γενικά μόρια