49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠΕΡΙΟΔΙΚΟΔΡΩΜΕΝΑΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

                                                   

 

Διδακτέα και εξεταστέα ύλη στην ιστοσελίδα

https://www.minedu.gov.gr/lykeio-2/didaktea-exet-yli-lyk

 

"Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α',Β' και Γ' του Γενικού Λυκείου"

Α' τάξη Γενικού Λυκείου

 

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
Μάθημα Ώρες
Ελληνική Γλώσσα (*1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5
Νεά Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Θρησκευτικά 2
Ιστορία 2
Μαθηματικά (*2) Άλγεβρα 3
Γεωμετρια 2
Ξένη Γλώσσα 2
Φυσικές Επιστήμες (*3) Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Φυσική Αγωγή 2
Πολιτική Παιδεία 3
Μάθημα επιλογής 2
Ερευνητική Εργασία (Project) 2
Σύνολο 35
 

 

1. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους : α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

3. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία.

Μαθήματα Επιλογής: 1 από τα 4

 

Ώρες

Εφαρμογές Πληροφορικής*

 

2

Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων

 

2

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός*

 

2

Καλλιτεχνική Παιδεία

 

2

*  Τα μαθήματα που διδάσκει το σχολείο μας

 

Β' τάξη Γενικού Λυκείου

 

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Μάθημα Ώρες
Ελληνική Γλώσσα (*1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
Νεά Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Θρησκευτικά 2
Ιστορία 2
Μαθηματικά (*2) Άλγεβρα 3
Γεωμετρια 2
Ξένη Γλώσσα 2
Φυσικές Επιστήμες (*3) Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Φυσική Αγωγή 1
Πολιτική Παιδεία 2
Φιλοσοφία 2
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης Η/Υ 1
Ερευνητική Εργασία (Project) 1
Σύνολο 30
 

 

1. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους : α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

3. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία.

1η Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών σπουδών

 

Ώρες 2η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών σπουδών

Ώρες

 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

 

3 Φυσική

3

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

 

2 Μαθηματικά

2

Σύνολο

 

5  

5

Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2015 - 2016

α/α

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Μαθήματα Γενικής Παιδείας 

Ώρες

1

Θρησκευτικά

1

2

Νεοελληνική Γλώσσα

2

3

Νεοελληνική Λογοτεχνία

1

4

Ιστορία 

2

5

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

2

6

Βιολογία

2

7

Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

1

8

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

9

Φυσική Αγωγή    (μη γραπτώς εξεταζόμενο)

2

10

 Μάθημα Επιλογής

α) Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

β) Ελεύθερο Σχέδιο  *

γ) Γραμμικό Σχέδιο   *

δ) Ιστορία της Τέχνης

ε) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ)

 2

 

Σύνολο Ωρών γενικής παιδείας:

17

* Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, δύνανται να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο μαθήματα, εκ των οποίων το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος.

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου είναι το εξής:

ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΩΡΕΣ

1)    Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

5

2)    Ιστορία

3

3)    Λατινικά

3

4)    Λογοτεχνία

2

5)    Κοινωνιολογία

2

ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ

1)    Μαθηματικά

5

2)    Φυσική

3

3)    Χημεία

3

4)    Βιολογία

2

5)    ΑΕΠΠ  (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

2

ΟΜΑΔΑ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1)    Μαθηματικά

5

2)    ΑΟΘ  (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

3

3)    Ιστορία

3

4)    ΑΕΠΠ  (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

2

5)    Κοινωνιολογία

2

Σύνολο Ωρών μαθημάτων προσανατολισμού:

15

·     Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν:

Ø   Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού έως και την 20ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους (ν. 4327/2015, ΦΕΚ Α΄ 50) και

Ø   μάθημα επιλογής έως και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

  

Εξετάσεις για την εισαγωγή στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση 2015 - 2016- 2017

·         Τα Επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές)

2ο Επιστημονικό πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)

3ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)

4ο Επιστημονικό πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)

5ο Επιστημονικό πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)

·         Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2015-16 δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες:

Α) Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα εισαγωγής (Ν.4186/2013).

Β) Αν οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, θα πρέπει να επιλέξουν και ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού), όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν.

1.  Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση.

2.  Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί με υπουργική απόφαση.

3.  Στο 4ο επιστημονικό πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

εναλλακτικοί συνδυασμοί πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων:

Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα πανελλαδικώς τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης είναι τα εξής:

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο  Επιστημονικό πεδίο

Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

 

1)    Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

2)    Ιστορία Προσανατολισμού

3)    Νεοελληνική Γλώσσα

4)    Λατινικά (Προσανατολισμού)

3ο  Επιστημονικό πεδίο

Επιστήμες Υγείας και Ζωής

 

1)    Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

2)    Ιστορία Προσανατολισμού

3)    Νεοελληνική Γλώσσα

4)    Βιολογία Γενικής Παιδείας

4ο  Επιστημονικό πεδίο

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

 

1)    Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

2)    Ιστορία Προσανατολισμού

3)    Νεοελληνική Γλώσσα

4)    Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

2ο  Επιστημονικό πεδίο

Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

 

1)    Φυσική Προσανατολισμού

2)    Χημεία Προσανατολισμού

3)    Νεοελληνική Γλώσσα

4)    Μαθηματικά Προσανατολισμού

3ο  Επιστημονικό πεδίο

Επιστήμες Υγείας και Ζωής

 

1)    Φυσική Προσανατολισμού

2)    Χημεία Προσανατολισμού

3)    Νεοελληνική Γλώσσα

4)    Βιολογία Προσανατολισμού

4ο  Επιστημονικό πεδίο

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

 

1)    Φυσική Προσανατολισμού

2)    Χημεία Προσανατολισμού

3)    Νεοελληνική Γλώσσα

4)    Ιστορία Γενικής Παιδείας

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

3ο  Επιστημονικό πεδίο

Επιστήμες Υγείας και Ζωής

 

1)    Μαθηματικά Προσανατολισμού

2)    ΑΕΠΠ Προσανατολισμού

3)    Νεοελληνική Γλώσσα

4)    Βιολογία Γενικής Παιδείας

4ο  Επιστημονικό πεδίο

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

 

1)    Μαθηματικά Προσανατολισμού

2)    ΑΕΠΠ Προσανατολισμού

3)    Νεοελληνική Γλώσσα

4)    Ιστορία Γενικής Παιδείας

5ο  Επιστημονικό πεδίο

Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

 

1)    Μαθηματικά Προσανατολισμού

2)    ΑΕΠΠ Προσανατολισμού

3)    Νεοελληνική Γλώσσα

4)    ΑΟΘ Προσανατολισμού


 
 
 

 

« Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016. » 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε (28/5/2015) η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία και οι συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-2016. 

Ο αριθμός των Τμημάτων/Σχολών/Εισ. Κατευθύνσεων ανά Επιστημονικό Πεδίο είναι ο εξής:  

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες: 108 

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες: 218 

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής: 94 

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης: 37 

5ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής: 132  

 

Παραδείγματα: 

- Τα τμήματα Βιολογίας και τα περισσότερα τμήματα Γεωπονικού Προσανατολισμού ανήκουν στο 2ο και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο. 

- Οι Σχολές Φυσικής Αγωγής και Μουσικών Σπουδών σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία. 

- Οι Αστυνομικές Σχολές και οι Πυροσβεστικές Ακαδημίες στο 1ο, 2ο και 5ο πεδίο. 

- Οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης στο 1ο και στο 5ο πεδίο. 

- Τα τμήματα Μουσικών Σπουδών και Κινηματογράφου στο 1ο και στο 2ο πεδίο.

 


 

Συντελεστές  βαρύτητας μαθημάτων (2015-2016) 

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές  στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:

 

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 

1ο  Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών 

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) 

β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 

3ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής 

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9) 

β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4) 

4ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης 

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)  

β) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

  

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 

2ο  Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) 

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 

3ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής 

α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) 

β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 

4ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης  

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) 

β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

          

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 

3ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής 

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)  

β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)  

4ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης 

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) 

β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 

5ο  Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής 

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3) 

β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7) 

 

Τάξη Γ'   2014 -2015

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                         

α/α  ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                             
                                                                                          

1. Θρησκευτικά
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
3. Νεοελληνική Γλώσσα
4. Νεοελληνική Λογοτεχνία
5. Ιστορία
6. Φυσική Αγωγή
7. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
8. Φυσική
9. Α' Ξένη Γλώσσα
10. Βιολογία
11. Κοινωνιολογία

 

 

Ώρες
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ


1. Β' Ξένη Γλώσσα
2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας      * 
3.
Στατιστική  
4. Λογική: Θεωρία και Πρακτική
5. Εφαρμογές Υπολογιστών
6. Ιστορία της Τέχνης       
7. Ι
στορία των Επιστημών & της Τεχνολογίας 
8. Προβλήματα Φιλοσοφίας    
9. Νεοελληνική Λογοτεχνία      
10. Τεχνολογία και Ανάπτυξη    
11. Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη 
12. Βιομηχανική Παραγωγή & Ενέργεια  
13. Αρχές Λογιστικής    
14. Σχέδιο Τεχνικό    
15. Σχέδιο Αρχιτεκτονικό     
16. Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα 
17. Πολυμέσα – Δίκτυα       * 
18. Εφαρμογές Λογισμικού    

 

Ώρες


2

 

 

ΙΙ._ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

 (α) Θεωρητική κατεύθυνση
          Υποχρεωτικά

α/α      ΜΑΘΗΜΑΤΑ                 

1. Αρχαία Ελληνικά
2. Νεοελληνική Λογοτεχνία
3. Λατινικά 
4. Ιστορία   

 
Ώρες

5
3/2
2/3
2


(
β) Θετική κατεύθυνση
         Υποχρεωτικά

α/α      ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Μαθηματικά 
2. Φυσική
3. Χημεία 
4. Βιολογία         

 

 


 

Ώρες

5
3
2
2

 


(γ)
Τεχνολογική κατεύθυνση
             Υποχρεωτικά
Ι. Κύκλος Τενολογίας και Παραγωγής

α/α      ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

1. Μαθηματικά 
2. Φυσική 
3. Χημεία –Βιοχημεία
4. Ηλεκτρολογία

Ι. Κύκλος Πληροφορικής και Υπερεσιών

α/α      ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

1. Μαθηματικά 
2. Φυσική 
3. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον
4. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών

 

 

 

Ώρες

5
3
2
2

*
5
3

2

2

*  Τα μαθήματα που διδάσκει το σχολείο μας

 

                                                                                                    

 

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

 

Μαθήματα

Α Τετράμηνο

Β Τετράμηνο

Μ.Ο.Τετραμήνων

Γραπτά

Γ.Μ.Ο.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

­Θρησκευτικά

20

19

19.5

20

19.8

 

 

­Αρχ. Ελλ. Γλώσσα

20

18

19

20

19.5

 

 

­Ν. Ελλ. Γλώσσα

19

16

17.5

18

17.8

-

17.85

­Ν. Ελλ. Λογοτεχνία

18

17

17.5

19

18.3

 

 

­Ιστορία

14

16

15

19

17

 

 

­Φυσική

14

16

15

19

17.1

 

 

­Βιολογία

16

17

16.5

19

17.8

 

 

­Μαθηματικά

14

17

15.5

20

17.8

18

19.4

­Κοινωνιολογία

19

17

18

20

19

 

 

Φυσική Αγωγή

18

17

17.5

 

17.5

 

 

­Αγγλικά

18

17

17.5

19

18.3

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

­Αρχαία Ελληνικά

18

18

18

15.5

16.8

17.5

16.10

­Λατινικά

20

20

20

20

20

-

20

­Ν. Ελληνική Λογοτ.

15

16

15.5

18

16.8

16

16.56

­Ιστορία.

20

20

20

19.8

19.9

 

19.86

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

­Αρχ.Οικ.Θεωρίας

18

18

18

20

19

 

19.4

 

 

 

 

 

18.3

 

18.45

Βαθμός πρόσβασης μαθήματος

 Μόρια

[(Τελικός βαθμός πρόσβασης x 8)+(1ο μάθημα βαρύτητας x 1.3)+(2ο μάθημα βαρύτητας x 0,7)]100

 

1ο Πεδίο           

1ο Μ.Β    Αρχαία Ελληνικά Κατέυθυνση

                                                                                                                      2ο Μ.Β    Ιστορία

π.χ
Σύνολο μορίων        [(18.43x8)+(16.10x1.3)+(19.86x0.7)]100=
                               (147.6 + 20.93 + 13.902)100=
                                182.432 x 100=
                                 18243.2

 

Από Θεωρητική κατεύθυνση πόσα μόρια χάνονται αν θέλεις σχολές από το 2ο Πεδίο

1ο Μάθημα: Μαθηματικά-Στατιστική Γ.Π, συντελεστής 0.9
2ο Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Γ.Π, συντελεστής 0.4
Μόρια: [(18.43x8)+(19.4x0.9)+(17.85x0.4)]100=
            (147.6 + 17.46 + 7.14)100=
                17.218

Μόρια που χάθηκαν: 18243 - 17218 = 1025

Σχολές με ειδικά Μαθήματα

[Μόρια Μαθημάτων] + Μόρια Ειδικών Μαθημάτων

Στο σύνολο μορίων προσθέτουμε τα μόρια των ειδικών μαθημάτων

  1. Ορισμένες σχολές για να δηλώσεις απαιτούν ειδικό μάθημα

  2. Ο βαθμός του ειδικού μαθήματος θα είναι >=10

  3. Τα μόρια από το ειδικό μάθημα δεν προστίθενται στο γενικό σύνολο μορίων

  4. Μόνο τα μόρια από το Α.Ο.Θ όταν εξετασθεί πανελλαδικά προστίθεται στα γενικά μόρια