49ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΧΙΚΗΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 49 ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑ1

Με τους καθηγητές

στο ICT BASED CLASSES  

Πολυπόρτη Παρασκευή ΠΕ86 Πληροφορικής

Μαραμαθά Ουρανία ΠΕ02 Φιλόλογος

και

στο INTEGRATION OF MIGRANT STUDENTS INTO EDUCATION AT SCHOOLS

Τσουκαλά Βασιλική ΠΕ06 Αγγλικής

Πεταλά Βάϊα  ΠΕ04.02 Χημικός

Η παρουσίαση ΕΔΩ